Våre folk - Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

VKM består av et vitenskapelig sekretariat på 23 personer og en komité med120 medlemmer. Medlemmene deltar i kraft av sin ekspertise, og representerer ikke institusjonen de er ansatt ved eller andre interesser.

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

 1. Anine Christine Medin

  Medlem av faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi. Ph.d.

  T: 38 14 14 28
  M: 474 63 893

 2. Gry Irene Granli Schultz

  Medlem av faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

  M: 408 83 658

 3. Inger Aakre

  Medlem av faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

 4. Ingrid Kvestad

  Medlem av faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

  M: 994 00 431

 5. Knut Tomas Dalen

  Medlem av faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi. Dr.Philos.

  T: 22 85 15 15

 6. Lars Thore Fadnes

  Medlem av faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi. Professor.

  M: 55 97 01 73

 7. Lene Frost Andersen

  Medlem av faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi. Professor.

  M: 47 36 55 94

 8. Lise Madsen

  Medlem av faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

  M: 414 76 177

 9. Tor A. Strand

  Leder av faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi og medlem av hovedkomiteen. Professor.

  M: 90 97 10 86

 10. Vegard Lysne

  Medlem av faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi. Ph.d. PERMISJON.

  M: 41668218

 11. Vibeke Telle-Hansen

  Medlem av faggruppen for ernæring

  M: 93 0 48 873