Hovedkomiteen

I Hovedkomiteen behandles saker av prinsipiell og overordnet karakter. Hovedkomiteen diskuterer retningslinjer for arbeidet i VKM og sluttbehandler større saker.

Kontakt

Hilde Mellegård

Fagdirektør mat, cand.med.vet, Phd

M: 920 24 835
Send e-post

Merethe Aasmo-Finne

Fagdirektør miljø. Dr.Scient.

T: 21 62 28 16
M: 93 06 22 72
Send e-post

Kan det ha konsekvenser for helsa til mennesker og dyr å få i seg genomredigerte organismer?

Det er ett av flere spørsmål som VKM skal se på i et prosjekt om genomredigering.

Vi trenger mer kunnskap om norske forhold for å sikre trygg mat og beskytte miljøet i Norge.

Det fremgår av en rapport som oppsummerer kunnskapshull som er avdekket i VKMs risikovurderinger fra 2016 og 2017.

Å vurdere risiko betyr å vurdere sannsynligheten for at en identifisert fare fører til skade, og hvor alvorlig skaden er.

 

Uavhengig og tverrfaglig

Medlemmene er faglig uavhengige og deltar i kraft av sin ekspertise. De representerer ikke institusjonen de er ansatt ved eller andre interesser.

Ingen kan instruere komiteen eller sekretariatet i faglige spørsmål.