Hovedkomiteen

I Hovedkomiteen behandles saker av prinsipiell og overordnet karakter. Hovedkomiteen diskuterer retningslinjer for arbeidet i VKM og sluttbehandler større saker.

Kontakt

Hilde Mellegård

Fagdirektør mat, cand.med.vet, Phd

M: 920 24 835
Send e-post

Merethe Aasmo-Finne

Fagdirektør miljø. Dr.Scient.

T: 93 06 22 72
Send e-post

Uavhengig og tverrfaglig

Medlemmene er faglig uavhengige og deltar i kraft av sin ekspertise. De representerer ikke institusjonen de er ansatt ved eller andre interesser.

Ingen kan instruere komiteen eller sekretariatet i faglige spørsmål.

 

bilde av matkurv 

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har laget en kunnskapsbase som et verktøy for å prioritere overvåkning av uønskede kjemiske stoffer i mat.

Å vurdere risiko betyr å vurdere sannsynligheten for at en identifisert fare fører til skade, og hvor alvorlig skaden er.