Våre folk - Hovedkomiteen

VKM består av et vitenskapelig sekretariat på 23 personer og en komité med120 medlemmer. Medlemmene deltar i kraft av sin ekspertise, og representerer ikke institusjonen de er ansatt ved eller andre interesser.

Hovedkomiteen

 1. Bjørnar Ytrehus

  Member av faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd, og av hovedkomiteen. Dr.Med.Vet. (i permisjon)

  M: 97 64 14 31

 2. Elisabeth Henie Madslien

  Leder av faggruppen for mikrobiell økologi, og medlem av hovedkomiteen. Ph.d.

  T: 63 80 78 03
  M: 95 11 23 68

 3. Espen Rimstad

  Leder av faggruppen for genmodifiserte organismer - legemidler, og medlem av hovedkomiteen. Professor.

  M: 959 48 745

 4. Gaute Velle

  Leder i faggruppen for biologisk mangfold, nestleder i hovedkomiteen. Professor.

  M: 99 53 39 40

 5. Hugo de Boer

  Leder av faggruppen for CITES, og medlem av hovedkomiteen. Ph.d.

  M: 98 12 60 30

 6. Håvard Steinshamn

  Leder av faggruppen for fôr, og medlem av hovedkomiteen. Dr. Scient.

  M: 90 68 26 43

 7. Inger-Lise Steffensen

  Leder av hovedkomiteen. Dr. Scient.

  T: 21 07 65 30

 8. Marianne Stenrød

  Leder av faggruppen for plantevernmidler, medlem av hovedkomitéen.

  M: 482 97 607

 9. May-Guri Sæthre

  Leder av faggruppen for plantehelse, medlem av hovedkomitéen.

  M: 922 53 213

 10. Monica Sanden

  Leder av faggruppen for genmodifiserte organismer - mat og fõr, medlem i hovedkomiteen. Dr.Scient.

  M: 97 01 16 54

 11. Olaug Taran Skjerdal

  Leder for faggruppen for hygiene og smittestoffer og medlem av hovedkomiteen. Ph.d.

  M: 41 50 36 50

 12. Tor A. Strand

  Leder av faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi og medlem av hovedkomiteen. Professor.

  M: 90 97 10 86

 13. Trine Husøy

  Leder av faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk og medlem av hovedkomiteen. Dr.Scient.

  T: 21 07 63 85