Hovedkomiteen

Risikorangering av fremmedstoffer i mat - hvilke matvarer er det relevant å overvåke?

Bestilt:

Rapportnr:

Publisering: 01.05.2022

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) skal lage en oversikt over hvilke kjemiske stoffer i mat- og drikkevarer og kosttilskudd som er mest aktuelle å overvåke, og beskrive hvordan overvåkningen bør foregå.

VKM gjør dette på oppdrag fra Mattilsynet.

Bakgrunn

Oversikt og overvåkning av fremmedstoffer i mat og drikke er med på å sikre trygg mat. Mattilsynet trenger et bedre kunnskapsgrunnlag for å kunne vurdere hvilke matvarer, drikke og/eller kosttilskudd som bør overvåkes, og mer kunnskap om overvåking og prøvetaking.

Oppdraget er en oppfølging av et oppdrag Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. fra 2019 hvor VKM identifiserte og rangerte risiko ved ulike fremmedstoffer i mat.

Oppdrag

VKM er bedt om å utarbeide en oversikt over hvilke matvarer, drikkevarer og kosttilskudd det er mest aktuelt å overvåke for fremmedstoffene VKM har rangert. Oversikten skal ta utgangspunkt i

- hva den norske befolkningen spiser

- beskrive hvordan overvåkningen bør foregå for hver av enkelt kombinasjon av matvare/matvaregruppe og fremmedstoff

Prosjektgruppen

Prosjektgruppen består av

Camilla Svendsen, medlem av VKMs faggruppe for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk (faglig leder)

Heidi Amlund, medlem av VKMs faggruppe for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Monica Hauger Carlsen, medlem av VKMs faggruppe for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Gunnar Sundstøl Eriksen, medlem av VKMs faggruppe for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Trine Husøy, medlem av VKMs hovedkomite og leder av VKMs faggruppe for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Anine Medin, medlem av VKMs faggruppe for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Robin Ørnsrud, medlem av VKMs faggruppe for fôr

Inger Therese Laugsand Lillegaard, VKMs sekretariat

Gro Haarklou Mathisen, VKMs sekretariat (prosjektleder)


VKMs hovedkomité vil godkjenne og være faglig ansvarlig for den endelige rapporten.

Rapporten skal etter planen publiseres 1. mai 2022.

Kontakt

Gro Mathisen

Prosjektleder. Dr.Scient.

T: 21 62 28 06
M: 99 59 37 80
Send e-post

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie