Hovedkomiteen

Risikorangering av fremmedstoffer i mat - hvilke matvarer er det relevant å overvåke?

Bestilt:

Rapportnr: 2022:18

Publisert: 09.06.2022

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har laget en kunnskapsbase som et verktøy for å prioritere overvåkning av uønskede kjemiske stoffer i mat

Kunnskapsbasen er laget på oppdrag fra Mattilsynet, som skal bruke det i overvåkning av kjemiske stoffer i mat, som kan utgjøre en helserisiko.

VKM har identifisert matvaregrupper og matvarer som konsumeres av den norske befolkningen og som er relevante for overvåking på grunn av innhold av ett eller flere uønskede kjemiske stoffer. Uønskede kjemiske stoffer ble definert som kjemiske stoffer i mat som potensielt kan utgjøre en helserisiko.

Følgende stoffgruppene er inkludert i verktøyet: aromastoffer, tilsetningsstoffer til mat, metaller og metalloider, naturlige giftstoffer, persistente organiske miljøgifter, prosessinduserte kontaminanter, stoffer i matkontaktmaterialer og stoffer i kosttilskudd.

Verktøyet ble utarbeidet av en bredt sammensatt, tverrfaglig prosjektgruppe, og er godkjent av VKMs hovedkomité.

Kontakt

Camilla Svendsen

Medlem av faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk. Ph.d.

M: 92 65 37 11
Send e-post

Andre populære artikler