Vitenskapelige vurderinger og andre publikasjoner

Looking for risk assessments in English? Try our English language search
Rapportnr Bestillt Publisering

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Karragenan, Eucheuma-tang, natriumkarboksymetylcellulose og agar – effekter på fordøyelseskanalen
20.01.2023 11.12.2023

Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Vurdering av helserisiko ved grillet mat
31.01.2023 11.12.2023

Plantevernmidler

Plantevernmidler - metodedokument for helse- og miljørisikovurderinger
06.12.2023

Dyrehelse og dyrevelferd

Triploid (steril) laks - vurdering av helse og velferd
11.11.2022 01.11.2023

Hygiene og smittestoffer

Revens dvergbendelorm - risiko for folkehelse
15.06.2023

CITES

Handel med pytonslanger og pytonslangeprodukter
14.11.2022 13.06.2023

Plantehelse

Planteskadegjøreren ramorum greinvisning
03.11.2022 01.06.2023

Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Genmodifisert rapsolje som ingrediens i fiskefôr
03.10.2022 03.04.2023

Biologisk mangfold | Dyrehelse og dyrevelferd

Hold av katt: risiko for biologisk mangfold og dyrevelferd
17.02.2021 16.03.2023

Biologisk mangfold

Havnespy – vurdering av risiko for norsk biologisk mangfold
27.01.2022 17.02.2023

Biologisk mangfold

Bruk av rovmidden Stratiolaelaps scimitus mot varroamidd i bigårder
2023:6 28.10.2022 06.02.2023

CITES

Import av jakttrofeer av sabelantilope
20.12.2022 10.01.2023

CITES

Import av trofeer av leopard fra Namibia: vurdering av risiko for bestandens overlevelse
27.10.2022 10.01.2023

Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Vurdering av den genmodifiserte bomullen 281-24-236 x 3006-210-23 under EUs forordning 1829/2003/EF om genmodifisert mat og fôr (fornyelsessøknad EFSA-GMO-RX-019)
2023:03 06.01.2023

Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Vurdering av den genmodifiserte bomullen 281-24-236 x 3006-210-23 under EUs forordning 1829/2003/EF om genmodifisert mat og fôr (fornyelsessøknad EFSA-GMO-RX-019)
2023:02 06.01.2023

Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Vurdering av den genmodifiserte maisen DP41143 x MON890343 x MON 874113 x DAS-40278-9 under EUs forordning 1829/2003/EF om genmodifisert mat og fôr (søknad EFSA GMO‐NL‐2020‐171)
2023:01 06.01.2023

Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Vitenskapelig høring av søknad EFSA-GMO-NL-2022-173 om godkjenning av den genmodifiserte maisen MON 95275 under EUs forordning 1829/2003/EF om genmodifisert mat og fôr
Innspill til EFSA 06.01.2023

Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Vurdering av den genmodifiserte maisen MIR162 under EUs forordning 1829/2003/EF om genmodifisert mat og fôr (fornyelsessøknad EFSA-GMO-RX-025)
2023:04 06.01.2023

Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Vurdering av den genmodifiserte maisen MON 89034 × 1507 × MIR162 × NK603 × DAS‐40278‐9 under EUs forordning 1829/2003/EF om genmodifisert mat og fôr (søknad EFSA‐GMO‐NL‐2018‐151)
2023:05 06.01.2023