Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Konsistensmidler - kartlegging av forskning om effekter på fordøyelseskanalen

Bestilt:

Rapportnr:

Publisert: 29.11.2023

Hovedbudskap:

VKM skal kartlegge forskning om hvilke effekter følgende tilsetningsstoffer har på fordøyelseskanalen: karragenan (E 407), bearbeidet Eucheuma-tang (E 407a), natriumkarboksymetylcellulose (E 466), natriumalginat (E 401) , agar (E 406), guarkjernemel (E 412), xantangummi (E 415) og gellangummi (E 418).

Kartleggingen gjøres på oppdrag fra Mattilsynet.

Det er utarbeidet protokoll, som er publisert.

Bakgrunn

Tilsetningsstoffene som VKM skal undersøke effektene av brukes som konsistensmidler, og inkluderer emulgatorer, fortykningsmidler og stabilisatorer.

Emulgatorer brukes for å blande vann og fettstoffer, for eksempel i majones, fortykningsmidler brukes for å gjøre maten mer tyktflytende, og stabilisatorer kan brukes for å hindre utfelling (bunnfall) av stoffer, som for eksempel kakao i kakaomelk.

Etter publisering av studier som viser at enkelte konsistensmidler kan ha potensielle negative effekter på fordøyelseskanalen, har det blitt uttrykt bekymring over bruken av enkelte konsistensmidler. Noen norske matvareprodusenter har redusert bruken av karragenan og erstattet det med for eksempel agar.

Oppdrag

VKM er bedt om å:

- kartlegge hvilke hypoteser om effekter på fordøyelseskanalen som er studert for karragenan (E 407), bearbeidet Eucheuma-tang (E 407a), natriumkarboksymetylcellulose (E 466), natriumalginat (E 401), agar (E 406), guarkjernemel (E 412), xantangummi (E 415) og gellangummi (E 418).

- kartlegge hvilke varianter av stoffene som er brukt i studiene, inkludert om stoffene som er undersøkt er godkjent som tilsetningsstoff og om de er gitt som rent stoff eller i mat, hvilke doser som er brukt i studiene og hvilke effekter på fordøyelseskanalen som er studert

- vurdere risiko for systematiske skjevheter i studiene

Prosjektgruppe

Prosjektgruppen består av

Eva Denison, faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk (faglig leder)

Monica Andreassen, faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Ellen Bruzell, faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Monica Carlsen, faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Tove Devold, faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Naouale El Yamani, faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Berit Granum, faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Trine Husøy, faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Camilla Svendsen, faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Gro Mathisen, VKMs sekretariat (prosjektleder)

Kartleggingen skal godkjennes av VKMs faggruppe for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk. Den skal etter planen publiseres 29. november 2023.

Kontakt

Gro Mathisen

Prosjektleder. Dr.Scient.

T: 99 59 37 80
Send e-post

Andre populære artikler