Biologisk mangfold

Birøkt - mulig risiko for ville pollinerende insekter

Bestilt:

Rapportnr:

Publisering: 17.06.2024

Hovedbudskap:

Kan hold av honningbier ha negative konsekvenser for bestander av ville pollinerende insekter i Norge? Det er temaet i en risikovurdering som VKM skal gjøre for Miljødirektoratet.

Bakgrunn

I Nasjonal pollinatorstrategi blir det pekt på at birøkt kan utgjøre en risiko for ville pollinerende insekter. Risikoen bunner i konkurranse om ressurser, og overføring av sykdommer og parasitter.

I Norge har honningbier vært holdt siden 1700-tallet. Ifølge Artsdatabanken er det usikkert om det har vært naturlige forekomster her før den tid.

I dag er det registrert ca. 1000 birøktere i Norge. En bikube inneholder opp mot 60 000 bier. Gitt omfanget av birøkt, kan hold av honningbier utgjøre en risiko for stedegent biologisk mangfold.

Oppdrag

VKM skal oppsummere kunnskap om tilgjengelig litteratur som ser på sammenhenger mellom hold av honningbier og ville pollinerende insekter, og vurdere om birøkt kan utgjøre en risiko for ville pollinatorer. VKM skal blant annet vurdere hvilken betydning antall bikuber har, og hvilken risiko plassering av bikuber har for sårbare bestander av ville pollinatorer.
VKM skal også identifisere og vurdere mulige tiltak som kan redusere risikoen.

Prosjektgruppe

Prosjektgruppa består av
Anders Nielsen, VKM-medlem i faggruppe for biologisk mangfold (faglig leder)
Lawrence Kirkendall, VKM-medlem i faggruppe for biologisk mangfold
• Claus Rasmussen Pdf, 292.6 kB, åpnes i nytt vindu., ekstern ekspert fra Aarhus Universitet
• Markus Sydenham Pdf, 396 kB, åpnes i nytt vindu., ekstern ekspert fra NINA
Bjørn Arild Hatteland Pdf, 66.3 kB, åpnes i nytt vindu., ekstern ekspert fra NIBIO
Henning Sørum Pdf, 92 kB, åpnes i nytt vindu., ekstern ekspert fra NMBU Veterinærhøgskolen
• Jo Skeie Hermansen, VKMs sekretariat, prosjektleder
• Daniel Flø, VKMs sekretariat, prosjektdeltager
Kristin Opdal Seljetun Pdf, 329.4 kB, åpnes i nytt vindu., VKMs sekretariat, prosjektdeltager

Risikovurderingen skal godkjennes av faggruppe for biologisk mangfold, og enkelte medlemmer fra faggruppe for dyrehelse og dyrevelferd.
Den skal etter planen publiseres i midten av juni 2024.

Kontakt

Jo Skeie Hermansen

Prosjektleder, ph.d.

M: 482 00 409
Send e-post

Andre populære artikler