Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Rutin og quercetin – helserisiko for befolkningen i Norge

Bestilt:

Rapportnr:

Publisering: 19.06.2024

Hovedbudskap:

VKM skal vurdere om daglig inntak av stoffene rutin og quercetin fra blomst og knopp fra japansk pagodetre kan utgjøre en risiko for befolkningen i Norge.

Oppdragsgiver er Mattilsynet.

Oppdraget

Stoffene tilsettes kosttilskudd. VKM skal vurdere daglig inntak av

- 5 mg og 25 mg rutin per døgndose i kosttilskudd beregnet for barn fra og med 4 år

- 18 mg rutin per døgndose i kosttilskudd for voksne fra og med 18 år

- 28 mg og 500 mg quercetin per døgndose i kosttilskudd beregnet for voksne fra og med 18 år

VKM skal blant annet identifisere skadelige helseeffekter og beskrive ved hvilke doser de opptrer.

VKM skal også karakterisere helserisiko forbundet med eksponering for stoffene.

Prosjektgruppe

Prosjektgruppa består av:

-Inger-Lise Steffensen, leder av VKMs hovedkomité (faglig ansvarlig)

-Johanna Bodin, VKM-medlem i faggruppen for genmodifiserte organismer, mat og fôr

-Inger Aakre, VKM-medlem i faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

-Knut Tomas Dalen, VKM-medlem i faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

-Bente Mangschou, VKMs sekretariat (prosjektleder)

Prosjektet inngår i et løpende oppdrag fra Mattilsynet om risikovurdering av “andre stoffer”.

Prosjektet skal godkjennes av faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi. Det skal etter planen publiseres 24. juni 2024.

Kontakt

Bente Mangschou

Prosjektleder. Klinisk ernæringsfysiolog

T: 98 83 10 12
Send e-post

Andre populære artikler