CITES

Eksport av oter fra dyrehage i Norge til dyrehage i Finland

Bestilt:

Rapportnr: VKM Bulletin 2024: 02

Publisert: 16.01.2024

Hovedbudskap:

Eksport av én oter (Lutra lutra) født i fangenskap fra dyrehage i Norge til dyrehage i Finland vil ikke være ødeleggende for artens videre overlevelse.

Det konkluderer Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM).

Oppdraget ble gjort på vegne av Miljødirektoratet, som er forvaltningsmyndighet for Konvensjonen om internasjonal handel med truede arter av vill flora og fauna, CITES, i Norge.

VKM er vitenskapelig myndighet for CITES i Norge, og utarbeider i NDF-rapporter i tråd med metodikk publisert av verdens naturvernunion (IUCN) og CITES.

Kontakt

Jo Skeie Hermansen

Prosjektleder, ph.d.

M: 482 00 409
Send e-post

Andre populære artikler