Plantevernmidler

Plantevernmidler - metodedokument for helse- og miljørisikovurderinger

Bestilt:

Rapportnr:

Publisering: 06.12.2023

Hovedbudskap:

VKM skal oppdatere et eget metodedokument for helse og miljørisikovurderinger av plantevernmidler.

Dagens metodedokument er fra 2012. Det skal oppdateres med nye datakrav som er nedfelt i regelverk for plantevernmidler, og med gjeldende retningslinjer og metoder for vurdering av helse- og miljørisiko ved slike produkter.

Arbeidet er en selvinitiering.

Bakgrunn

Metodedokumentet fra 2012 beskriver metodene som Mattilsynet bruker i utarbeidelse av bakgrunnsdokumentasjon til VKM, og kriteriene som VKMs faggruppe for plantevernmidler bruker som underlag for risikovurdering av plantevernmidler.

Norge er tilsluttet EUs godkjenningsordning for bruk av plantevernmidler gjennom EØS-avtalen, og i 2015 tok Norge inn EUs regelverk for plantevernmidler i en ny forskrift for plantevernmidler.

Prosjektgruppe

Prosjektgruppa består av:

- Marianne Stenrød Åpnes i nytt vindu., medlem av faggruppe for plantevernmidler (faglig leder)
- Adam Paruch Åpnes i nytt vindu., medlem av faggruppe for plantevernmidler
- Christian Vogelsang, Åpnes i nytt vindu. medlem av faggruppe for plantevernmidler
- Elise Rundén Pran, Åpnes i nytt vindu. medlem av faggruppe for plantevernmidler
- Esther van Waes-Bloem Åpnes i nytt vindu., medlem av faggruppe for plantevernmidler
- Mette Helen Bjørge Müller, Åpnes i nytt vindu. medlem av faggruppe for plantevernmidler
- Tim Hofer Åpnes i nytt vindu., medlem av faggruppe for plantevernmidler
- Tor Fredrik Holth Åpnes i nytt vindu., medlem av faggruppe for plantevernmidler
- Trond Rafoss Åpnes i nytt vindu., medlem av faggruppe for plantevernmidler
- Nana Yaa Boahene, Åpnes i nytt vindu. VKMs sekretariat (prosjektleder)

VKMs faggruppe for plantevernmidler skal godkjenne rapporten, som etter planen skal publiseres i første halvdel av desember 2023.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø