Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Risikovurderinger og andre publikasjoner

Rapportnr Bestillt Publisering

Mikrobiell økologi

Antimikrobiell resistens i avløpsslam og avløpsvann
18.02.2019 15.12.2019

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Risikovurdering av pukkellaks
11.12.2018 15.12.2019

Fôr

Tungmetaller i gjødselprodukter – effekt på helse og miljø
30.10.2017 30.11.2019

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Jodberikning – tilsetning av jod til salt
09.04.2018 13.11.2019

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Miljørisiko ved import av rensefisk
18.11.2018 27.10.2019

Hovedkomiteen

CRISPR og andre genomredigeringsteknikker - implikasjoner for risikovurdering
01.02.2018 22.10.2019

Plantehelse

Jordlopper – risiko for plantehelse
13.12.2018 18.10.2019

Hovedkomiteen

Fremmedstoffer i mat: identifisering og risikorangering
15.09.2019

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Eksport av vågehvalprodukter - risiko for bestanden
28.01.2019 28.06.2019

Hovedkomiteen

Mikroplast – forekomst og følger for trygg mat og miljø i Norge
24.11.2017 26.06.2019

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Vurderer risiko ved den syntetiske antioksidanten butylhydroksytoluen (BHT)
01.09.2017 16.06.2019

Mikrobiell økologi

Helse- og miljøvurdering av mikrobielle rengjøringsmidler
15.06.2019

Hygiene og smittestoffer

Risiko for å utvikle listeriose ved inntak av sushi
22.10.2018 14.06.2019

Fôr

Kadmium i kunstgjødsel – effekt på helse og miljø
31.10.2017 06.06.2019

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Fluorid i kosttilskudd - konsekvenser av å endre maksimumsgrensen
11.07.2018 26.05.2019

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

De sykdomsfremkallende soppene Batrachochytrium dendrobatidis og Batrachochytrium salamandrivorans og risiko for biologisk mangfold
05.12.2018 15.05.2019

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Kunnskapsgrunnlaget for forslagene til endringer i regulering av ville dyr og planter truet av internasjonal handel
16.01.2019 24.04.2019

Hovedkomiteen

Plantevernmiddelrester i genmodifiserte planter
02.02.2018 10.03.2019

Plantehelse

Utvikler verktøy for å identifisere, beskrive og rangere nye trusler mot plantehelse
31.12.2018

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Nytte- og risikovurdering av solkrembruk
27.02.2018

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Kunnskapsgrunnlag for norsk regelverk for listing av truede dyr og planter

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk | Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Risikovurderinger av «andre stoffer» i kosttilskudd og andre næringsmidler
05.05.2015

Dioksiner i mat

Fisk i norsk kosthold - nytte- og risikovurdering

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Besøksadresse:

Sandakerveien 24 C (inngang D11) 0473 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie