Vitenskapelige vurderinger og andre publikasjoner

Looking for risk assessments in English? Try our English language search
Tittel Rapportnr Bestillt Publisering

Mikrobiell økologi

Antimikrobiell resistens i avløpsslam og avløpsvann
2020:08 18.02.2019 01.10.2020

Mikrobiell økologi

Antimikrobiell resistens – kunnskapsoppsummering om status, kunnskap og utfordringer
2020:10 06.07.2020 18.09.2020