Vitenskapelige vurderinger og andre publikasjoner

Looking for risk assessments in English? Try our English language search
Tittel Rapportnr Bestillt Publisering

Plantevernmidler

Revurdering av maksimale restnivåer av isopyrazam i mat
Innspill til EFSA 26.03.2020 31.08.2021

Plantevernmidler

Avrenning og drenering til overflatevann: relevans av scenarioer
2021:11 09.06.2020 15.06.2021