Vitenskapelige vurderinger og andre publikasjoner

Looking for risk assessments in English? Try our English language search
Tittel Rapportnr Bestillt Publisering

Biologisk mangfold

Innførsel og hold av ulike kvegarter – konsekvenser for norsk biologisk mangfold
2021:20 24.03.2021 17.12.2021

Biologisk mangfold

Karplanter som ikke er stedegne – vurdering av følger for biologisk mangfold
2021:15 04.05.2020 25.06.2021

Biologisk mangfold

Ferskvannslaks fra Sverige: risiko for biologisk mangfold og fiskehelse ved i utsetting i Norge
2021:04 21.10.2020 13.04.2021

Biologisk mangfold

Import og hold av krepsdyr i ferskvannsakvarier – risiko for biologisk mangfold
2021:02 20.03.2020 15.02.2021

Biologisk mangfold | Hygiene og smittestoffer | Dyrehelse og dyrevelferd | Mikrobiell økologi

Skrantesyke – oppdatert kunnskap om sykdom og spredningsrisiko
2021:01 08.10.2020 26.01.2021