Vitenskapelige vurderinger og andre publikasjoner

Looking for risk assessments in English? Try our English language search
Rapportnr Bestillt Publisering

Mikrobiell økologi

Antimikrobiell resistens i miljøet
15.04.2021 13.06.2022

Hovedkomiteen

Fisk i norsk kosthold - nytte- og risikovurdering
10.04.2019 07.06.2022

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Kaliumklorid som erstatning for salt – vurdering av nytte og risiko
12.05.2021 07.06.2022

Hovedkomiteen

Risikorangering av fremmedstoffer i mat - hvilke matvarer er det relevant å overvåke?
02.05.2022

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Klimaendringer og påvirkning på økosystemet skog
29.01.2021 14.04.2022

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Nytte- og risikovurdering av solkrembruk
27.02.2018 05.04.2022

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Kjempeveps fra Asia - risiko for biologisk mangfold og bier
29.10.2021 21.02.2022

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Kunnskapssammenstilling om vågehval
07.10.2021 15.02.2022