Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Faggruppens arbeidsområder er tilsetnings-, aroma- og produksjonshjelpestoffer, emballasje, materialer og gjenstander i kontakt med mat og drikkevann, kjemikalier som brukes i vannbehandling og rester av vaske- og desinfeksjonsmidler, samt kosmetikk.

Kontakt

Gro Mathisen

Prosjektleder. Dr.Scient.

T: 21 62 28 06
M: 99 59 37 80
Send e-post

Finn risikovurderinger

Her finner du alle publiserte risikovurderinger og risikovurderinger under arbeid fra faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matembalasje og kosmetikk.

 

 

Agenda og referat fra møter

Her finner du agenda og referat fra møter i faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk


Det er lite sannsynlig at eksponering for tilsetningsstoffet butylert hydroksytoluen (BHT) vil gi skadelige helseeffekter hos voksne i Norge.

Uavhengig og tverrfaglig

Medlemmene er faglig uavhengige og deltar i kraft av sin ekspertise. De representerer ikke institusjonen de er ansatt ved eller andre interesser.

Ingen kan instruere komiteen eller sekretariatet i faglige spørsmål.

 

Å vurdere risiko betyr å vurdere sannsynligheten for at en identifisert fare fører til skade, og hvor alvorlig skaden er.

 

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie