Hva inneholder maten?

Det er mange diskusjoner om hvilke matvarer som kan inngå i et sunt og trygt kosthold. Ofte er det ulike typer stoffer i maten som er utgangspunkt for diskusjonene. Innhold av næringsstoffer og at vi får i oss det som kroppen trenger er sentralt når det gjelder et sunt kosthold. Tilsetningsstoffer, miljøgifter, giftstoffer fra muggsopp og planter, og prosessfremkalte stoffer som dannes når maten produseres i fabrikker og tilberedes hjemme på kjøkkenet, er sentralt i diskusjoner om trygg mat.

Hvis vi skal kunne svare på om et kosthold er både sunt og trygt må vi derfor vite hvilke stoffer maten inneholder. Først da kan vi vite om vi får i oss næringsstoffene som kroppen trenger, og om vi får i oss mer enn vi tåler av ett eller flere uønskede stoffer.

Hva vet vi egentlig om hvilke stoffer vi får i oss når vi endrer kostholdet? Hva er de viktigste forskjellene på innholdet i for eksempel i) glutenfrie og glutenholdige produkter, ii) melk og plantedrikker, iii) ulike typer ost og vegetariske alternativer, iv) kjøttprodukter og vegetariske alternativer? Når innholdet i matvarene vi spiser blir endret eller når vi som forbrukere endrer kosthold, trengs det ny kunnskap for å kunne svare på om vi får i oss de næringsstoffene kroppen trenger og om vi får i oss mer enn vi tåler av ett eller flere uønskede stoffer.

For å kunne svare på spørsmålene ovenfor gjør vi følgende:

  • Kartlegger hvilke næringsstoffer, tilsetningsstoffer og uønskede stoffer som finnes i utvalgte matvarer
  • Kartlegger hvilke prosessteknikker som brukes i produksjonen

I løpet av de siste årene har det vært økende oppmerksomhet om spesielt én gruppe tilsetningsstoffer, såkalte konsistensmidler, og om disse kan ha negative effekter på tarmhelse. Hva vet vi om konsistensmidler og effekter på tarmhelse? For å svare på dette spørsmålet skal vi kartlegge all forskning som finnes på området, og vurdere om studiene er utført på en måte som gjør at vi kan stole på resultatene.