Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Nytte- og risikovurdering av solkrembruk

Bestilt:

Rapportnr: 2022: 10

Publisert: 07.04.2022

Hovedbudskap:

Bruk av solkrem beskytter mot visse hudkreftformer og er gunstig for den generelle norske befolkningen.

Dokumentasjonen var derimot ikke tilstrekkelig, verken i mengde eller kvalitet, til å vurdere risikoen ved solkrembruk, altså om solkrem kan gi skadelige helseeffekter.

Det konkluderer VKM, som har gjort en nytte- og risikovurdering av solkrembruk.

UV-filtre

I tillegg har VKM vurdert om seks UV-filtre som er blant de mest brukte i solkremer som selges i Norge, utgjør noen helserisiko.

-Vi konkluderte med at risikoen knyttet til bruk av disse UV-filtrene er ubetydelig, siden den daglige bruken av UV-filtrene er flere ganger lavere enn mengdene som kan forårsake skadelig helseeffekt, sier Ellen Bruzell. Hun har vært faglig leder av arbeidet.

Disse UV-filtrene er vurdert: bis-etyl-heksyloksyfenol metoksyfenyltriazin, butylmetoksydibenzoylmetan, 2-etylheksylsalisylat, etylheksyltriazon, oktokrylen og titandioksid på nanoform.

UV-filtre er de aktive ingrediensene i solkrem som begrenser UV-strålingen til huden. Konsentrasjonene av UV-filtrene tilsvarte eller var lavere enn grensene i EUs kosmetikkforskrift.

Bakgrunn

Norge har høy forekomst og dødelighet av hudkreft. Bruk av solkrem er én måte å beskytte seg på. Samtidig pågår det en diskusjon om enkelte stoffer som finnes i solkrem kan gi helseskade.

Solkremer er lovregulert som kosmetiske produkter i EU, og det er bare tillatt å bruke godkjente UV-filtre opp til en mengde som er satt av myndighetene.

Om vurderingen

VKM har bare vurdert produkter som kan komme inn i kroppen gjennom huden. Nytte- og risikovurderingen er basert på vitenskapelig dokumentasjon som er plukket ut etter en systematisk kvalitetsvurdering.

VKM har selv tatt initiativ til nytte- og risikovurderingen, som er godkjent av VKMs faggruppe for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk.

Kontakt

Ellen M. Bruzell

Medlem av faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk. Dr.Scient.

T: 67 51 22 00

Other popular articles

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

T: 21 62 28 00
vkm@vkm.no

P.O. Box 222 Skøyen
0213 Oslo

©2004-2023 VKM