Vitenskapelige vurderinger og andre publikasjoner

Looking for risk assessments in English? Try our English language search
Tittel Rapportnr Bestillt Publisering

CITES

Import av ett jakttrofé av isabellinabjørn (Ursus arctos isabellinus)
Non-detriment finding 25.09.2023

CITES

Eksport av åtte fjær fra kongeørn (Aquila chrysaetos)
Non-detriment finding 25.09.2023

CITES

Eksport av 19 pre-konvensjon tenner fra spermhval (Physeter macrocephalus)
Non-detriment finding 25.09.2023

CITES

Import av ett jakttrofé av skruegeit (Capra falconeri heptneri) til Norge fra Tajikistan
Non-detriment finding 25.09.2023

CITES

Handel med pytonslanger og pytonslangeprodukter
2023:17 14.11.2022 15.06.2023

CITES

Havørnunger - utførsel fra Norge til Spania
Non-detriment finding (NDF) 27.04.2023

CITES

Fiskeørnunger - utførsel fra Norge til Irland
Non-detriment finding (NDF) 27.04.2023

CITES

Levende ulv - utførsel fra Norge til Tyskland
Non detriment finding (NDF) 27.04.2023

CITES

Bredsnutekaimaner - utførsel fra Norge til Danmark
Non detriment finding (NDF) 27.04.2023

CITES

Handel med rosenrot – risiko for overlevelse i natur
Non detriment finding (NDF) 21.04.2023

CITES

Import av trofeer av leopard fra Namibia: vurdering av risiko for bestandens overlevelse
27.10.2022 10.01.2023

CITES

Import av jakttrofeer av sabelantilope
20.12.2022 10.01.2023

CITES

Eksport av en levende Borneo orangutang
24.10.2022 03.11.2022

CITES

Vurdering av kunnskapsgrunnlag for listing av truede ville dyr og planter (CITES)
11.06.2022 18.10.2022

CITES

Re-eksport av tre levende individer av arten bredsnutekaiman (Caiman latirostris) fra Norge til Danmark
02.05.2022

CITES

Utførsel av en levende rød panda (Ailurus fulgens) fra Norge til Tsjekkia for hold i dyrehage
20.04.2022

CITES

Kunnskapsoppsummering om vågehval
2022:01 07.10.2021 15.02.2022

CITES

Vurdering av risiko for bestandssituasjon som følge av utførsel av to løvetamariner fra Norge til Australia
10.12.2021 16.12.2021

CITES

Import av oter fra Nederland til Norge - vurdering av risiko for bestanden
19.10.2021 02.11.2021

CITES

Fangst og eksport av havørnunger
04.05.2021

CITES

Skilpaddearten glattkarett: import av lever- og fettprøver
03.03.2021 09.03.2021

CITES

Handel med papegøyer - risiko for bestanden
2020:15 19.02.2020 18.12.2020

CITES

Eksport av en munkegribb fra Norge til Spania: vurdering av risiko for videre artens overlevelse
04.05.2020 03.06.2020

CITES

Eksport av fiskeørnunger fra Norge til Sveits: vurdering av risiko for bestanden
04.05.2020 03.06.2020

CITES

Internasjonal handel med isbjørn og isbjørnprodukter
2020:06 07.10.2019 02.06.2020

CITES

Fangst av havørnunger for eksport fra Norge til Irland
01.04.2020

CITES

Kunnskapsgrunnlag for norsk regelverk for listing av truede dyr og planter
2020:02 15.02.2016 14.02.2020

CITES

Import av trofeer av skruegeit fra Tajikistan: vurdering av risiko for bestandens overlevelse
24.04.2019 25.10.2019

CITES

Import av trofeer av sabelantilope fra Sør-Afrika: vurdering av risiko for bestandens overlevelse
30.11.2018 25.10.2019

CITES

Kunnskapsgrunnlaget for forslagene til endringer i regulering av ville dyr og planter truet av internasjonal handel
2019:11 16.01.2019 15.08.2019

CITES

Eksport av vågehvalprodukter - risiko for bestanden
2019:10 28.01.2019 02.07.2019

CITES

Vurdering av kunnskapsgrunnlaget for listing av truede dyr og planter (CITES)
2016: 38 27.07.2016