Biologisk mangfold

Innførsel levende krabber som mat - risiko for biologisk mangfold

Bestilt:

Rapportnr:

Publisering: 10.12.2024

Hovedbudskap:

VKM skal vurdere om innførsel av fremmede krabbearter, ment for mat, kan være en spredningsvei for etablering av ikke-hjemmehørende arter og utgjøre en risiko for norsk biologisk mangfold.

Bakgrunnen for oppdraget er at Tollvesenet har gjort beslag i fremmede krabbearter som er forsøkt tatt ulovlig inn i landet.

Artene som er omfattet av beslagene var kinesisk ullhåndskrabbe (Eriocheir sinensis), blåkrabbe (Callinectes sapidus) og steinkrabbe (Cancer irroratus). Det fremstår som om de beslaglagte individene var ment for mat- og restaurantbransjen.

Oppdrag

I tillegg til de tre identifiserte artene, har Miljødirektoratet identifisert ytterligere fem arter med ikke-hjemmehørende krabber som det trolig er aktuelt å importere til bruk i mat- og restaurantbransjen. Miljødirektoratet ber derfor VKM om å vurdere risiko for biologisk mangfold knyttet til import av disse åtte artene. VKM skal vurdere risikoen knyttet til spredning og etablering av artene, men også hvilken trussel eventuelle følgeorganismer utgjør.

VKM skal også identifisere og vurdere eventuelle risikoreduserende tiltak.

Prosjektgruppe

Prosjektgruppa i VKM består av:

Risikovurderingen skal godkjennes av VKMs faggruppe for biologisk mangfold, og skal etter planen publiseres i desember 2024.

Kontakt

Martin Malmstrøm

Prosjektleder, ph.d.

M: 92 42 43 13
Send e-post

Andre populære artikler