Biologisk mangfold

Faggruppen vurderer om innførsel, utsetting og hold av fremmede organismer kan utgjøre en risiko for biologisk mangfold i Norge. Også andre forhold som kan påvirke biologisk mangfold inngår i gruppens arbeid.

Snakkeboble "Ta kontakt" 

Kontakt

Jo Skeie Hermansen

Prosjektleder, ph.d.

M: 482 00 409
Send e-post

Martin Malmstrøm

Prosjektleder, ph.d.

M: 92 42 43 13
Send e-post

Finn risikovurderinger

Her finner du alle publiserte risikovurderinge og risikovurderinger under arbeid fra faggruppen for biologisk mangfold.


 

mouse lemur

Agenda og referat fra møter

Her finner du agenda og referat fra møter i faggruppen for biologisk mangfold.


Photo av forest by Julia Naglestad

Klimaendringer vil føre til mer ekstremvær og skogskader, og endre norsk skog vesentlig i dette århundret. Større mangfold av trær og andre organismer kan gjøre skogen mer robust og motstandsdyktig overfor endringer.

Uavhengig og tverrfaglig

Medlemmene er faglig uavhengige og deltar i kraft av sin ekspertise. De representerer ikke institusjonen de er ansatt ved eller andre interesser.

Ingen kan instruere komiteen eller sekretariatet i faglige spørsmål.

 

Å vurdere risiko betyr å vurdere sannsynligheten for at en identifisert fare fører til skade, og hvor alvorlig skaden er.