Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Klimaendringer og påvirkning på økosystemet skog

Rapportnr:

Bestilt:

Publisering: 14.04.2022

Hovedbudskap:

Hvordan vil klimaendringer påvirke utvikling av økosystemet skog i Norge? Dette er spørsmål som VKM søker svar på i en ny kunnskapsoppsummering.

Prosjektet er et oppdrag fra Miljødirektoratet, i samråd med Landbruksdirektoratet.

I tillegg til å belyse hvordan klimaendringer vil påvirke økosystemtjenestene i skog, vil oppsummeringen være et bidrag i utvikling av en strategi for hvordan vi kan tilpasse oss klimaendringene.

Oppdrag

VKM skal lage en oversikt over tilgjengelig kunnskap om hvordan klimaendringer vil kunne påvirke utviklingen av de sju egenskaper som karakteriserer skogsøkosystemer i god økologisk tilstand i Norge. Det inkluderer blant annet hva endringene vil ha å si for biologisk mangfold og for funksjonelt viktige arter og naturtyper.

Hvis tidsrammen for prosjektet tillater det, skal VKM også gi en overordnet vurdering av hvilken betydning klimaendringer kan ha for naturtyper som er truet, eller naturtyper som har en spesielt sentral betydning for økosystemfunksjoner i skog.

I prosjektet skal VKM også identifisere faktorer som kan bidra til at økosystemer blir mer robuste og motstandsdyktige mot klimaendringer, og vurdere sårbarheten til økosystemer i norsk skog.


Prosjektgruppe

Prosjektgruppen består av:

Faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter (CITES) med supplering fra faggruppen for plantehelse er ansvarlig for kunnskapsoppsummeringen.

Rapporten skal publiseres i april 2022.

Kontakt

Daniel Flø

Prosjektleder, ph.d.

M: 47 66 42 11
Send e-post

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie