Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Risikovurderinger og andre publikasjoner

Rapportnr Bestillt Publisering

Fisk i norsk kosthold - nytte- og risikovurdering
10.04.2019 28.04.2021

Hovedkomiteen

CRISPR og andre genomredigeringsteknikker - implikasjoner for risikovurdering
01.02.2018 15.09.2020

Mikrobiell økologi

Antimikrobiell resistens i avløpsslam og avløpsvann
18.02.2019 01.04.2020

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Jodberikning – tilsetning av jod til salt
09.04.2018 02.03.2020

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Risikovurdering av pukkellaks
11.12.2018 15.12.2019

Plantehelse

Jordlopper – risiko for plantehelse
13.12.2018 04.12.2019

Fôr

Tungmetaller i gjødselprodukter – effekt på helse og miljø
30.10.2017 30.11.2019

Hovedkomiteen

Mikroplast – forekomst og følger for trygg mat og miljø i Norge
24.11.2017 21.10.2019

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Miljørisiko ved import av rensefisk
18.11.2018 27.09.2019

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Dioksiner i maten til den norske befolkningen
15.02.2019

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Kunnskapsgrunnlag for norsk regelverk for listing av truede dyr og planter

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Nytte- og risikovurdering av solkrembruk
27.02.2018

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie