Risikovurderinger og andre publikasjoner

Looking for risk assessments in English? Try our English language search
Rapportnr Bestillt Publisering

Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Dioksiner i maten til den norske befolkningen
15.02.2019 08.12.2021

Hovedkomiteen

Fisk i norsk kosthold - nytte- og risikovurdering
10.04.2019 08.12.2021

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES) | Dyrehelse og dyrevelferd

Hold av katt: risiko for biologisk mangfold og dyrevelferd
17.02.2021 05.12.2021

Hovedkomiteen

CRISPR og andre genomredigeringsteknikker - implikasjoner for risikovurdering
01.02.2018 01.09.2021

Plantevernmidler

Revurdering av maksimale restnivåer av isopyrazam i mat
26.03.2020 30.08.2021

Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Cyanobakterier og cyanotoksiner i norske drikkevannskilder
20.01.2020 15.06.2021

Plantevernmidler

Overflatevann og avrenning: relevans av scenarioer
09.06.2020 15.06.2021

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Nytte- og risikovurdering av solkrembruk
27.02.2018 10.06.2021

Hygiene og smittestoffer

Rangering av smittestoffer i næringsmidler
14.11.2019 09.06.2021

Fôr

Tungmetaller i gjødselprodukter – effekt på helse og miljø
30.10.2017 01.06.2021

Andre stoffer

Risikovurdering av melatonin i kosttilskudd
12.01.2021 12.05.2021

Plantehelse

Avfall fra komposterings- og biogassanlegg – vurdering av risiko for plantehelse og for miljø
21.04.2020 06.05.2021

Andre stoffer

Risikovurdering av metylsulfonylmetan (MSM) i kosttilskudd
07.12.2020 01.05.2021

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Karplanter som ikke er stedegne – vurdering av følger for biologisk mangfold
04.05.2020 29.04.2021

Fôr

Konsekvenser av å importere grovfôr
30.04.2020 15.04.2021

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Ferskvannslaks fra Sverige: vurderer risiko for biologisk mangfold og fiskehelse ved i utsetting i Norge
21.10.2020 23.03.2021

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Koffeineksponering fra mat, drikke og kosmetikk
15.03.2021

Plantehelse

Risikokategorisering av planteskadegjørere
24.03.2020 15.03.2021

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Jod – vurdering av foreslåtte maksimumsgrenser i kosttilskudd
19.03.2018