Vitenskapelige vurderinger og andre publikasjoner

Looking for risk assessments in English? Try our English language search
Tittel Rapportnr Bestillt Publisering

Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Vurdering av helserisiko ved grillet mat
31.01.2023 11.12.2023

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Kartlegging av innholdet i glutenfrie- og plantebaserte analogprodukter til kjøtt- og meieriprodukter
13.02.2023 11.12.2023

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Konsistensmidler – kartlegging av effekter på fordøyelseskanalen
20.01.2023 30.11.2023

Dyrehelse og dyrevelferd

Triploid (steril) laks - vurdering av helse og velferd
11.11.2022 01.11.2023

Biologisk mangfold

Innførsel av rødkardinal - risiko for norsk biologisk mangfold
21.02.2023 30.06.2023

Biologisk mangfold | Dyrehelse og dyrevelferd

Hold av katt: risiko for biologisk mangfold og dyrevelferd
17.02.2021 20.06.2023

CITES

Handel med pytonslanger og pytonslangeprodukter
14.11.2022 13.06.2023

Plantehelse

Planteskadegjøreren ramorum greinvisning
03.11.2022 01.06.2023

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Hyaluronsyre i kosttilskudd
31.01.2023 10.05.2023

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Jod – vurdering av foreslåtte maksimumsgrenser i kosttilskudd
19.03.2018

Hygiene og smittestoffer

Revens dvergbendelorm - risiko for folkehelse

Plantevernmidler

Plantevernmidler - metodedokument for helse- og miljørisikovurderinger

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Kaliumklorid som erstatning for salt – vurdering av nytte og risiko
12.05.2021