Vitenskapelige vurderinger og andre publikasjoner

Looking for risk assessments in English? Try our English language search
Rapportnr Bestillt Publisering

Hovedkomiteen

Fisk i norsk kosthold - nytte- og risikovurdering
10.04.2019 10.06.2022

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Nytte- og risikovurdering av solkrembruk
27.02.2018 05.04.2022

Mikrobiell økologi

Antimikrobiell resistens i miljøet
15.04.2021 25.01.2022

Fôr

Konsekvenser av å importere grovfôr
30.04.2020 14.12.2021

Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Dioksiner i maten til den norske befolkningen
15.02.2019 08.12.2021

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES) | Dyrehelse og dyrevelferd

Hold av katt: risiko for biologisk mangfold og dyrevelferd
17.02.2021 05.12.2021

Fôr

Tungmetaller i gjødselprodukter – effekt på helse og miljø
30.10.2017 01.10.2021

Plantehelse

Avfall fra komposterings- og biogassanlegg – vurdering av risiko for plantehelse og for miljø
21.04.2020 30.09.2021

Hovedkomiteen

CRISPR og andre genomredigeringsteknikker - implikasjoner for risikovurdering
01.02.2018 01.09.2021

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Klimaendringer og påvirkning på økosystemet skog
29.01.2021 01.09.2021

Plantevernmidler

Revurdering av maksimale restnivåer av isopyrazam i mat
26.03.2020 30.08.2021

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Karplanter som ikke er stedegne – vurdering av følger for biologisk mangfold
04.05.2020 25.06.2021

Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Cyanobakterier og cyanotoksiner i norske drikkevannskilder
20.01.2020 21.06.2021

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Berikning av mat - oppdatering av modell
20.06.2021

Plantevernmidler

Overflatevann og avrenning: relevans av scenarioer
09.06.2020 15.06.2021

Hygiene og smittestoffer

Rangering av smittestoffer i næringsmidler
14.11.2019 09.06.2021

Plantehelse

Risikokategorisering av planteskadegjørere
24.03.2020 22.04.2021

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Jod – vurdering av foreslåtte maksimumsgrenser i kosttilskudd
19.03.2018