Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Risikovurderinger og andre publikasjoner

Rapportnr Bestillt Publisering

Fisk i norsk kosthold - nytte- og risikovurdering
10.04.2019 28.04.2021

Hovedkomiteen

CRISPR og andre genomredigeringsteknikker - implikasjoner for risikovurdering
01.02.2018 15.09.2020

Mikrobiell økologi

Antimikrobiell resistens i avløpsslam og avløpsvann
18.02.2019 15.12.2019

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Risikovurdering av pukkellaks
11.12.2018 15.12.2019

Fôr

Tungmetaller i gjødselprodukter – effekt på helse og miljø
30.10.2017 30.11.2019

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Jodberikning – tilsetning av jod til salt
09.04.2018 13.11.2019

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Miljørisiko ved import av rensefisk
18.11.2018 27.10.2019

Hovedkomiteen

Mikroplast – forekomst og følger for trygg mat og miljø i Norge
24.11.2017 24.10.2019

Plantehelse

Jordlopper – risiko for plantehelse
13.12.2018 18.10.2019

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Vurderer risiko ved den syntetiske antioksidanten butylhydroksytoluen (BHT)
01.09.2017 23.09.2019

Hovedkomiteen

Fremmedstoffer i mat: identifisering og risikorangering
15.09.2019

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Kunnskapsgrunnlaget for forslagene til endringer i regulering av ville dyr og planter truet av internasjonal handel
16.01.2019 15.08.2019

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Fluorid i kosttilskudd - konsekvenser av å endre maksimumsgrensen
11.07.2018 26.05.2019

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Dioksiner i maten til den norske befolkningen
15.02.2019

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Nytte- og risikovurdering av solkrembruk
27.02.2018

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Kunnskapsgrunnlag for norsk regelverk for listing av truede dyr og planter

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie