Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Risikovurderinger og andre publikasjoner

Rapportnr Bestillt Publisering

Fôr

Tungmetaller i gjødselprodukter – effekt på helse og miljø
30.10.2017 30.11.2019

Hovedkomiteen

CRISPR og andre genomredigeringsteknikker - implikasjoner for risikovurdering
01.02.2018 22.10.2019

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Jodberikning – tilsetning av jod til salt
09.04.2018 15.09.2019

Hovedkomiteen

Mikroplast – forekomst og følger for trygg mat og miljø i Norge
24.11.2017 26.06.2019

Hygiene og smittestoffer

Risiko for å utvikle listeriose ved inntak av sushi
22.10.2018 14.06.2019

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Vurderer risiko ved den syntetiske antioksidanten butylhydroksytoluen (BHT)
01.09.2017 16.04.2019

Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Kvikksølv i fisk
28.02.2018 05.04.2019

Fôr

Kadmium i kunstgjødsel – effekt på helse og miljø
31.10.2017 03.04.2019

Dyrehelse og dyrevelferd

Handel med frossen melke fra oppdrettsfisk - risiko for smitteoverføring
30.11.2017 12.03.2019

Hovedkomiteen

Plantevernmiddelrester i genmodifiserte planter
02.02.2018 10.03.2019

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Energidrikker - vurdering av eventuelle negative helseeffekter hos barn og unge
25.09.2018 01.02.2019

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Kunnskapsgrunnlag for norsk regelverk for listing av truede dyr og planter

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Nytte- og risikovurdering av solkrembruk
27.02.2018

Fisk i norsk kosthold - nytte- og risikovurdering

Dioksiner i mat

Hovedkomiteen

Fremmedstoffer i mat: identifisering og risikorangering

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Besøksadresse:

Sandakerveien 24 C (inngang D11) 0473 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516

 

Nettredaktør: Astrid Tvedt
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie