Vitenskapelige vurderinger og andre publikasjoner

Looking for risk assessments in English? Try our English language search
Tittel Rapportnr Bestillt Publisering

Fôr

Avløpsslam som gjødsel- og jordforbedringsprodukt
29.09.2023 15.12.2025

Biologisk mangfold

Steril oppdrettsfisk – effekter på biologisk mangfold
20.02.2023 18.06.2024

Plantehelse

Planteskadegjørere i importert jord og vekstmedier - risiko for plantehelse
30.03.2023 16.06.2024

Plantevernmidler

Plantevernmidler - metodedokument for helse- og miljørisikovurderinger
27.05.2024

Dyrehelse og dyrevelferd | Biologisk mangfold | CITES

Merking av villfugl - risiko for dyrevelferd
27.04.2023 31.03.2024

Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Vurdering av helserisiko ved grillet mat
31.01.2023 21.03.2024

CITES

Handel med landskilpadder - risiko for ville bestander
28.09.2023 14.03.2024

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Probiotika i morsmelkerstatning
02.06.2023 14.02.2024

Hygiene og smittestoffer

Revens dvergbendelorm - risiko for folkehelse
15.12.2023

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Jod – vurdering av foreslåtte maksimumsgrenser i kosttilskudd
19.03.2018

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Kaliumklorid som erstatning for salt – vurdering av nytte og risiko
12.05.2021