Dyrehelse og dyrevelferd

Faggruppen vurderer risiko og utarbeider uttalelser innen fagområdene dyrehelse og dyrevelferd. Faggruppen skaffer for eksempel oversikt og kunnskap om smittsomme sykdommer som kan true dyrenes helse. Problemstillinger knyttet til ugunstige produksjons- eller leveforhold for dyrene hører også til faggruppens ansvarsområde.

Kontakt

Dean Basic

Prosjektleder, ph.d.

T: 21 62 28 25
M: 45 43 20 45
Send e-post

Finn risikovurderinger

Her finner du alle publiserte risikovurderinger og risikovurderinger under arbeid fra faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd.

 

 

Agenda og referat fra møter

Her finner du agenda og referat fra møter i faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd. 


Handel med frossen melke fra laksefisk kan ha konsekvenser for fiskehelse i akvakultur. Smittsomme sykdommer kan følge med frossen melke, enten direkte fra stamfisken eller gjennom forurensning fra miljøet

Uavhengig og tverrfaglig

Medlemmene er faglig uavhengige og deltar i kraft av sin ekspertise. De representerer ikke institusjonen de er ansatt ved eller andre interesser.

Ingen kan instruere komiteen eller sekretariatet i faglige spørsmål.

 

Bilde av pil

Å vurdere risiko betyr å vurdere sannsynligheten for at en identifisert fare fører til skade, og hvor alvorlig skaden er.

 

Bilde av pil

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie