Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Dyrehelse og dyrevelferd

Faggruppen vurderer risiko og utarbeider uttalelser innen fagområdene dyrehelse og dyrevelferd. Faggruppen skaffer for eksempel oversikt og kunnskap om smittsomme sykdommer som kan true dyrenes helse. Problemstillinger knyttet til ugunstige produksjons- eller leveforhold for dyrene hører også til faggruppens ansvarsområde

Kontakt

Dean Basic

Prosjektleder. Phd.

T: 21 62 28 25
M: 45 43 20 45
Send e-post

Finn risikovurderinger

Her finner du alle publiserte risikovurderinger og risikovurderinger under arbeid fra faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd.

 

 

Agenda og protokoll fra møter

Her finner du agenda og protokoll fra møter i faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd. 

 

Villsvinpopulasjonen i Norge vil sannsynligvis vokse og spre seg til nye områder i løpet av få år, dersom det ikke settes inn drastiske tiltak.

Det konkluderer VKM etter å ha vurdert konsekvenser for miljø og helse dersom villsvin etablerer seg i Norge.

Uavhengig og tverrfaglig

Medlemmene er faglig uavhengige og deltar i kraft av sin ekspertise. De representerer ikke institusjonen de er ansatt ved eller andre interesser.

Ingen kan instruere komiteen eller sekretariatet i faglige spørsmål.

 

Bilde av pil

Å vurdere risiko betyr å vurdere sannsynligheten for at en identifisert fare fører til skade, og hvor alvorlig skaden er.

 

Bilde av pil

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Besøksadresse:

Sandakerveien 24 C (inngang D11) 0473 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516

 

Nettredaktør: Astrid Tvedt
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie