Dyrehelse og dyrevelferd

Dyrevelferd hos fjørfe i Norge - kunnskapsoppsummering

Bestilt:

Rapportnr:

Publisering: 15.06.2022

Hovedbudskap:

VKM skal oppsummere vitenskapelig kunnskap om hvilke konsekvenser belysning, restriktiv fôring, fiberholdig kost og tetthet i besetningen har for dyrevelferd hos fjørfe i Norge.

Kunnskapsoppsummeringen gjøres på oppdrag fra Mattilsynet. Bakgrunnen er behov for å oppdatere det mer enn 20 år gamle lovverket knyttet til oppdrett av fjørfe.

Oppdraget

VKM skal blant annet beskrive hvilke konsekvenser ulike varianter av kunstig belysning har for dyrevelferd.

VKM skal også beskrive konsekvenser av kost og fôring, blant annet restriktiv fôring av kalkun. Restriktiv fôring kan føre til at fuglene er sultne, og VKM skal beskrive tiltak som kan forebygge, døyve eller avhjelpe velferdsutfordringer som skyldes sult.

VKM skal videre beskrive konsekvenser av å fôre med fiberholdig kost, spesielt hvilke effekter slik kost har på å døyve sult, og på å redusere unormal adferd som fjærplukking.

VKM skal også oppsummere kunnskap om hva tetthet i besetninger betyr for fuglenes adferd og livsmiljø, som luftkvalitet, strø og avfall.

Prosjektgruppen

Prosjektgruppen i VKM består av:

- Knut Egil Bøe Åpnes i nytt vindu., medlem av VKMs faggruppe for dyrehelse og dyrevelferd faglig leder

- Kristian Hoel, Åpnes i nytt vindu. ekstern ekspert fra Veterinærinstituttet

- Danica Grahek-Ogden Åpnes i nytt vindu., VKM-sekretariatet, prosjektleder

Kunnskapsoppsummeringen skal godkjennes av VKMs faggruppe for dyrehelse og dyrevelferd. Oppsummeringen skal etter planen publiseres i midten av juni 2022.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie