Plantehelse

Faggruppen vurderer risiko ved karanteneskadegjørere og andre skadegjørere som kan redusere avling, kvalitet eller verdi av planter og planteprodukter, og som kan ha negative effekter på økosystemer og naturmangfold. Faggruppen vurderer også risiko for helse og miljø ved bruk av makrobiologiske plantevernmidler og rester av disse i mat.

Kontakt

Daniel Flø

Prosjektleder, ph.d.

T: 91145274
Send e-post

jord

Med noen få unntak, er det ingen grunn til å anta at skadelige fremmede organismer kan etablere seg i nye områder via behandling av organisk avfall i komposterings- og biogassanlegg. Det er hovedbudskapet i en risikovurdering som VKM har gjort for Mattilsynet og Miljødirektoratet.

Uavhengig og tverrfaglig

Medlemmene er faglig uavhengige og deltar i kraft av sin ekspertise. De representerer ikke institusjonen de er ansatt ved eller andre interesser.

Ingen kan instruere komiteen eller sekretariatet i faglige spørsmål.

 

Å vurdere risiko betyr å vurdere sannsynligheten for at en identifisert fare fører til skade, og hvor alvorlig skaden er.