Plantehelse

Avfall fra komposterings- og biogassanlegg – vurdering av risiko for plantehelse og for miljø

Bestilt:

Rapportnr:

Publisert: 18.10.2021

Hovedbudskap:

VKM skal vurdere om metodene som brukes for å behandle avfall i komposterings- og biogassanlegg, sikrer at fremmede, skadelige organismer ikke spres i naturen, og ikke er en risiko for plantehelse.

VKM gjør dette på oppdrag fra Miljødirektoratet og Mattilsynet.

Bakgrunn for oppdraget

I Norge blir store mengder matavfall og hage- og parkavfall levert til komposterings- og biogassanlegg, for å omdannes til kompost og biorest. Komposten brukes hovedsakelig i grøntanlegg og hager, mens en stor del av bioresten brukes i landbruket.

Det er viktig at avfallet som brukes i produksjon av kompost og biorest behandles forsvarlig. Det vil si at sykdomssmitte, fremmede organismer og andre uønskede organismer stoppes i anlegget og ikke føres videre med produktene og spres i naturen.

Hovedpunkter i oppdraget

VKM skal blant annet vurdere om metodene som komposterings- og biogassanlegg benytter for å fjerne smitte, er gode nok til å forhindre spredning av uønskede organismer. VKM skal også vurdere sannsynligheten for at fremmede, skadelige organismer kan spres fra anleggene. I tillegg skal VKM identifisere tiltak som kan redusere risiko for spredning.

Prosjektgruppe

Prosjektgruppen består av:

Behov for supplering av prosjektgruppen med spesifikk kunnskap om arter, vil bli vurdert underveis.

Vurderingen vil etter planen publiseres i midten av oktober 2021.

Kontakt

Micael Wendell

Prosjektleder, ph.d.

T: 21 62 28 22
M: 45 80 75 51
Send e-post

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie