Mikrobiell økologi

Faggruppen vurderer miljørisiko ved utsetting/innførsel av mikroorganismer og ved bruk av legemidler som inneholder eller består av genmodifiserte organismer. Faggruppen vurderer også helse- og miljørisiko ved bruk av mikrobiologiske produkter for rengjøring, avløpsrensing, oljesanering mm.

Kontakt

Finn risikovurderinger

Her finner du alle publiserte risikovurderinger og risikovurderinger under arbeid fra faggruppen for mikrobiell økologi.

 

 

Agenda og referat fra møter

Her finner du agenda og referat fra møter i faggruppen for mikrobiell økologi. 


Uttalelse om antimikrobiell resistens i ville dyr

Antimikrobiell resistens finnes blant annet i tarmfloraen hos viltlevende dyr i hele verden.

Uavhengig og tverrfaglig

Medlemmene er faglig uavhengige og deltar i kraft av sin ekspertise. De representerer ikke institusjonen de er ansatt ved eller andre interesser.

Ingen kan instruere komiteen eller sekretariatet i faglige spørsmål.

 

Å vurdere risiko betyr å vurdere sannsynligheten for at en identifisert fare fører til skade, og hvor alvorlig skaden er.

 

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie