Mikrobiell økologi

Faggruppen vurderer miljørisiko ved utsetting/innførsel av mikroorganismer. Faggruppen vurderer også helse- og miljørisiko ved bruk av mikrobiologiske produkter for rengjøring, avløpsrensing, oljesanering mm.

Kontakt

Vi trenger mer kunnskap om antimikrobiell resistens i miljøet, og hvilken risiko det kan ha for helsa til mennesker og dyr.

Uavhengig og tverrfaglig

Medlemmene er faglig uavhengige og deltar i kraft av sin ekspertise. De representerer ikke institusjonen de er ansatt ved eller andre interesser.

Ingen kan instruere komiteen eller sekretariatet i faglige spørsmål.

 

Å vurdere risiko betyr å vurdere sannsynligheten for at en identifisert fare fører til skade, og hvor alvorlig skaden er.

 

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie