Mikrobiell økologi

Faggruppen vurderer miljø- og helserisiko, og oppsummerer kunnskap innen fagområdet mikrobiell økologi, inkludert effekter av klimaforandringer og menneskeskapte utslipp på mikrobielle samfunn og patogener i jord, vann og luft. Helse- og miljørisikovurderinger av antimikrobielle midler og antimikrobiell resistens (AMR) i miljøet og miljøkonsekvenser ved bruk av mikroorganismer til ulike formål (bioremediering, plastnedbrytning), inngår også i gruppens arbeid.

Kontakt

Siamak Yazdankhah

Prosjektleder, ph.d.

T: 48 27 86 85
Send e-post

petriskål med verdenskart

Vi trenger mer kunnskap om antimikrobiell resistens i miljøet, og hvilken risiko det kan ha for helsa til mennesker og dyr.

Uavhengig og tverrfaglig

Medlemmene er faglig uavhengige og deltar i kraft av sin ekspertise. De representerer ikke institusjonen de er ansatt ved eller andre interesser.

Ingen kan instruere komiteen eller sekretariatet i faglige spørsmål.

 

Å vurdere risiko betyr å vurdere sannsynligheten for at en identifisert fare fører til skade, og hvor alvorlig skaden er.