Mikrobiell økologi

Antimikrobiell resistens i miljøet

Bestilt:

Rapportnr:

Publisering: 22.08.2022

Hovedbudskap:

VKM skal sammenstille kunnskap om antimikrobiell resistens i miljøet.

Bakgrunnen er at komiteen ser at det kan være behov for at det etableres et program for å overvåke antimikrobiell resistens i miljøet, på linje med overvåkingsprogrammene NORM (sykdomsfremkallende bakterier fra mennesker) og NORM-VET (antimikrobiell resistens i organismer fra fôr, dyr og næringsmidler).

VKM har selv tatt initiativ til prosjektet.

Oppdraget

I prosjektet vil VKM blant annet vurdere kunnskapen som ligger til grunn for dagens definisjon og beskrivelse av miljøresistens. Med utgangpunkt i kliniske definisjoner av resistens, vil VKM foreslå en definisjon av resistens i miljøbakterier.

VKM vil også vurdere metoder som benyttes for å bestemme resistens, og om metodene er egnet til miljøprøver.

Basert på en helthetlig vurdering av kunnskapsgrunnlaget, skal VKM identifisere hvilke utfordringer, muligheter som ligger i etablering i et overvåkingsprogram for antimikrobiell resistens i miljøet, og hvilken merverdi det vil ha.

Prosjektgruppe

Prosjektgruppen består av:

Prosjektet vil bli godkjent av faggruppen for mikrobiell økologi. Rapporten skal etter planen publiseres i juni 2022.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie