Agenda og referat fra møter i faggruppen for mikrobiell økologi

2021

Dato

Last ned

Last ned 

2020

Dato

Last ned

Last ned

30. januar

AgendaPDF

ReferatPDF

21. august

AgendaPDF

ReferatPDF

8. desember

AgendaPDF

ReferatPDF2019

Dato

Last ned

Last ned

23. mai

AgendaPDF

ProtokollPDF

03. juli

AgendaPDF

ProtokollPDF

2018

Dato

Last ned

Last ned

16. november

AgendaPDF

ProtokollPDF

27. september

AgendaPDF

ProtokollPDF

16. februar

AgendaPDF

ProtokollPDF

2017

Dato

Last ned

Last ned

1. desember

AgendaPDF

ProtokollPDF

6. juni

AgendaPDF

ProtokollPDF

13. januar

AgendaPDF

ProtokollPDF

2016

Dato

Last ned

Last ned

21. november 2016

AgendaPDF

ProtokollPDF

23. september 2016

AgendaPDF

ProtokollPDF

3. juni 2016

AgendaPDF

ProtokollPDF

13. april 2016

AgendaPDF

ProtokollPDF

2015

Dato

Last ned

Last ned

11. desember 2015

AgendaPDF

ProtokollPDF

16. oktober 2015

AgendaPDF

ProtokollPDF