Genmodifiserte organismer - legemidler

Faggruppen miljørisiko ved bruk av legemidler som inneholder eller består av genmodifiserte organismer.

Dette er et løpende oppdrag for Miljødirektoratet og Statens legemiddelverk. Les mer om oppdraget her.

Kontakt

Uavhengig og tverrfaglig

Medlemmene er faglig uavhengige og deltar i kraft av sin ekspertise. De representerer ikke institusjonen de er ansatt ved eller andre interesser.

Ingen kan instruere komiteen eller sekretariatet i faglige spørsmål.

 

Å vurdere risiko betyr å vurdere sannsynligheten for at en identifisert fare fører til skade, og hvor alvorlig skaden er.

 

Gjennom avl og foredling har mennesket i flere tusen år endret arvemateriale hos dyr og planter ved å favorisere bestemte egenskaper.

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
vkm@vkm.no

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

©2004-2023 VKM

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie