Genmodifiserte organismer - legemidler

Faggruppen miljørisiko ved bruk av legemidler som inneholder eller består av genmodifiserte organismer.

Dette er løpende oppdrag for Miljødirektoratet og Direktoratet for medisinske produkter (DMP), tidligere Statens legemiddelverk. Les mer her. Åpnes i nytt vindu.

Kontakt

Siamak Yazdankhah

Prosjektleder, ph.d.

T: 48 27 86 85
Send e-post

Uavhengig og tverrfaglig

Medlemmene er faglig uavhengige og deltar i kraft av sin ekspertise. De representerer ikke institusjonen de er ansatt ved eller andre interesser.

Ingen kan instruere komiteen eller sekretariatet i faglige spørsmål.

 

Å vurdere risiko betyr å vurdere sannsynligheten for at en identifisert fare fører til skade, og hvor alvorlig skaden er.