Genmodifiserte organismer - legemidler

Faggruppen miljørisiko ved bruk av legemidler som inneholder eller består av genmodifiserte organismer.

Dette er et løpende oppdrag for Miljødirektoratet og Statens legemiddelverk. Les mer om oppdraget her. Åpnes i nytt vindu.

Kontakt

Siamak Yazdankhah

Prosjektleder, ph.d.

T: 48 27 86 85
Send e-post

Uavhengig og tverrfaglig

Medlemmene er faglig uavhengige og deltar i kraft av sin ekspertise. De representerer ikke institusjonen de er ansatt ved eller andre interesser.

Ingen kan instruere komiteen eller sekretariatet i faglige spørsmål.

 

Å vurdere risiko betyr å vurdere sannsynligheten for at en identifisert fare fører til skade, og hvor alvorlig skaden er.