Fra dyretesting til nye metoder

Tradisjonelt har testing av kjemiske stoffer vært gjort ved dyrestudier. De senere årene er det utviklet en rekke nye testmetoder som ikke krever bruk av dyr, men implementeringen går sakte.

Systemet vi i dag bruker for å beskytte mennesker og miljø mot skadelige effekter av kjemiske stoffer, er ikke tilstrekkelig tilpasset bruk av de nye metodene.

Så hva skal til for å få til dette?

- Det ønsker VKM å bidra til å finne ut av, og derfor arrangerer vi en internasjonal workshop om temaet 18.-20. juni. Dette er del av vårt arbeid i CHANGE-prosjektet, hvor målet er å bidra til utvikling av et system som også er tilpasset de nye testmetodene. Det nye systemet må gi like god eller bedre beskyttelse av mennesker og miljø som tidligere metoder, sier Gro Haarklou Mathisen, som er seniorrådgiver i Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) og leder prosjektet.

Dyrt og tidkrevende

Er bruk av dyremodeller den beste måten for å teste om et kjemisk stoff er skadelig for mennesker? Eller er andre typer modeller kanskje like gode eller bedre?

Mange mener at modeller med humane celler er mer relevant å bruke, fordi man da slipper å ta hensyn til forskjellen mellom dyr og mennesker. det er også en høy forventning om at de nye modellene skal gi mer kunnskap raskere, og at testingen skal koste mindre. De nye metodene kalles New Approach Methods, eller NAMs, og inkluderer blant annet cellekultur-modeller, «organ-o-a-chip» og «human-on-a-chip» modeller, og datasimuleringsmetoder.

Endre systemet

Regulatorisk toksikologi er systemet som regulerer kjemikaliebruken, for å beskytte mennesker og miljø.

- Dagens system er ikke tilstrekkelig tilpasset bruk av de nye testmetodene. Gjennom CHANGE skal vi lage forslag til tiltak som vil gjøre systemet mer tilpasset bruk av nye metoder, slik at gode studier som ikke er gjort på dyr, men som gir viktige data om hvor farlig et stoff er, kan brukes av både de som vurderer og de som håndterer risiko, sier Mathisen.

- For å få til dette, har vi tatt utgangspunkt i at «alle må med». Det betyr de ulike aktørene som har roller i systemet, som jobber med ulike typer kjemiske stoffer og fra ulike deler av verden.

Nå involverer VKM aktørene i en treårig prosess, som skal munne ut i tiltak. Det arrengeres bl.a. tre workshops over tre år. Den første CHANGE-workshopen holdes i Oslo 18.-20. juni, og samler rundt 60 personer fra det regulatorisk toksikologiske miljøet, fra over 40 ulike institusjone i fire verdensdeler.

Hør podcast om dette hos Naturviterne Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

CHANGE

  • CHANGE, «Collaboration to Harmonise the Assessment of Next Generation Evidence», er et prosjekt opprettet på initiativ fra VKM.
  • Evidence-Based Toxicology Collaboration (EBTC) ved forskningsuniversitetet Johns Hopkins i USA er med som partner, og CHANGE finansieres av den europeiske næringsmiddelmyndigheten EFSA.
  • CHANGE består av aktører fra ulike deler av regulatorisk toksikologi-feltet, og har deltakere fra Asia, Australia, Europa og USA.