«Det er viktig å få en oversikt over forskningen som er gjort og kvaliteten på denne. Dette må vi vite før vi kan gå videre med å vurdere eventuelle effekter av konsistensmidler.»

Sitat fra Trine Husøy, VKM faggruppeleder

«Vi vil finne ut om de stoffene som er studert er de samme stoffene som er godkjent som tilsetningsstoffer.»

Sitat fra Ellen M. Bruzell, VKM faggruppemedlem

«Det er viktig å kartlegge forskningen innen dette feltet og påpeke mulige kunnskapshull. Økt kunnskap innen dette feltet vil også være nyttig for dem som produserer maten vår.»

Sitat fra Tove Gulbrandsen Devold,VKM faggruppemedlem.