Fakta om tilsetningsstoffer

Alle godkjente tilsetningsstoffer har et E-nummer. Det betyr at stoffet er vurdert av den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) og at det er godkjent av EU-kommisjonen for bruk som tilsetningsstoff i EU/EØS. Her finner du en fullstendig oversikt over de ulike typene av tilsetningsstoffer, og her finner du en oversikt over alle E-numrene og hva de betyr.

Mattilsynet skriver blant annet følgende om tilsetningsstoffer:

«Tilsetningsstoffer er en fellesbetegnelse på stoffer som blir tilsatt maten for å øke holdbarheten, erstatte sukker, gi en bestemt smak, konsistens eller en farge. Ingredienser som eddik, salt, sukker og krydder er ikke tilsetningsstoffer. De mest vanlige er konserveringsmidler, antioksidanter, konsistensmidler, søtstoffer og fargestoffer. Tilsetningsstoffene deles inn i ulike grupper etter hva som er hensikten med å bruke dem. Kun godkjente tilsetningsstoffer må brukes i næringsmidler. Tilsetningsstoffer blir godkjent om det foreligger tilstrekkelige vitenskapelige undersøkelser som viser at stoffet ikke er helseskadelig. Stoffet må kun brukes i den mengden det er teknologisk behov for, og dette er strengt regulert i regelverket.»

Kilde: https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/tilsatte_stoffer/tilsetningsstoffer/

Hos VKM er det faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk som gjør risikovurderinger av tilsetningsstoffer. Du kan lese mer om faggruppen her, og finner våre publiserte risikovurderinger her.