Genmodifiserte organismer

Faggruppen vurderer helse- og miljørisiko ved genmodifiserte organismer og bearbeidet mat og fôr fra genmodifiserte organismer. De fleste sakene er løpende godkjenningssøknader som er til behandling i EFSA, og som EØS-landene kan kommentere i løpet av en tre-måneders høringsperiode.

Faggruppen utarbeider også helse- og miljørisikovurderinger når norske myndigheter skal vurdere om genmodifiserte organismer og bearbeidete produkter skal godkjennes for det norske markedet.

Kontakt

Ville Erling Sipinen

Prosjektleder. Mastergrad i biologi.

T: 92 04 13 68
Send e-post

Text

Temaikon
mais

Gjennom avl og foredling har mennesket i flere tusen år endret arvemateriale hos dyr og planter ved å favorisere bestemte egenskaper.

Uavhengig og tverrfaglig

Medlemmene er faglig uavhengige og deltar i kraft av sin ekspertise. De representerer ikke institusjonen de er ansatt ved eller andre interesser.

Ingen kan instruere komiteen eller sekretariatet i faglige spørsmål.