Forurensning, naturlige toksiner og medisinrester

Faggruppen vurderer risiko ved miljøgifter og andre forurensende stoffer, prosessfremkalte stoffer, naturlige toksiner, og rester av veterinær- og humanmedisinske preparater.

Finn risikovurderinger

Her finner du alle publiserte risikovurderinge og risikovurderinger under arbeid fra faggruppen for forurensning, naturlige toksiner og medisinrester.

 

 

Agenda og referat fra møter

Her finner du agenda og referat fra møter i faggruppen for forurensning, naturlige toksiner og medisinrester


Uavhengig og tverrfaglig

Medlemmene er faglig uavhengige og deltar i kraft av sin ekspertise. De representerer ikke institusjonen de er ansatt ved eller andre interesser.

Ingen kan instruere komiteen eller sekretariatet i faglige spørsmål.

 

Å vurdere risiko betyr å vurdere sannsynligheten for at en identifisert fare fører til skade, og hvor alvorlig skaden er.