Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Dioksiner i maten til den norske befolkningen

Rapportnr:

Bestilt: 15.02.2019

Publisert: null

 

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) skal vurdere risiko knyttet til dioksiner og dioksinliknende PCB (dl-PCB) i maten til den norske befolkningen. 

Vurderingen gjøres på oppdrag fra Mattilsynet.

Dioksiner og dioksinliknende PCB (dl-PCB) er fettløselige miljøgifter med lang nedbrytningstid. De hoper seg opp i næringskjeden, og dermed også i organismer vi bruker til mat. Mat er hovedkilden til eksponering for dioksiner og dl-PCB, spesielt fettrik mat som kjøtt, meieriprodukter og fet fisk.

Den mengden dioksiner og dl-PCB vi kan få i oss ukentlig igjennom hele livet uten at det skal være risiko for negative helseeffekter, kalles for tolerabelt ukentlig inntak (TWI). I 2018 vurderte Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA, risiko knyttet til dioksiner og dl-PCB, og fastsatte ny TWI. EFSA beregnet at befolkningen i Europa får i seg mer dioksiner og dl-PCB fra kosten enn det nye ukentlige tolerable inntaket. Mattilsynet ønsker derfor at VKM skal vurdere risiko knyttet til hvor mye dioksiner og dl-PCB den norske befolkningen får i seg gjennom kosten.

Oppdraget

VKM skal gjøre eksponeringsberegninger av dioksiner og dl-PCB for den norske befolkningen. VKM skal vurdere om befolkningen i Norge, eller grupper i befolkningen, har et kosthold som kan gi en annen eksponering for dioksiner og dl-PCB enn det som er rapportert for befolkningen i Europa for øvrig.

Mattilsynet ber spesielt om at VKM gjør en risikovurdering av dioksiner og dl-PCB fra marine oljer som tas som kosttilskudd. Mattilsynet ber også VKM om å gjøre en vurdering av reinsdyrkjøtt.

VKM skal i tillegg vurdere helsemessige konsekvenser av å overskride nytt ukentlig tolerabelt inntak, og om å identifisere faktorer som kan redusere helserisiko.

Prosjektgruppen

Prosjektgruppen består av:

Faggruppen for forurensinger, naturlige toksiner og medisinrester er faglig ansvarlig og vil godkjenne risikovurderingen.

Kontakt

Gro Mathisen

Prosjektleder. Dr.Scient.

T: 21 62 28 06
M: 99 59 37 80
Send e-post

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie