Våre folk - Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

VKM består av et vitenskapelig sekretariat på ca 25 personer og en komité med123 medlemmer. Medlemmene deltar i kraft av sin ekspertise, og representerer ikke institusjonen de er ansatt ved eller andre interesser.

Nettsiden vil bli oppdatert med informasjon om medlemmene, i tråd med oppnevning av ny komité 2022 - 2026. Her er oversikt over den nye komiteen. Pdf, 566.5 kB, åpnes i nytt vindu.

Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

 1. Anders Ruus

  Medlem av faggruppen for forurensinger, naturlige toksiner og medisinrester. Professor.

  M: 98 22 77 86

 2. Ann-Karin Hardie Olsen

  Medlem av faggruppen for forurensinger, naturlige toksiner og medisinrester

 3. Espen Mariussen

  Medlem av faggruppen for forurensning, naturlige toksiner og medisinrester. Dr.Scient.

  T: 21 07 70 00

 4. Heidi Amlund

  Medlem av faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester. Dr.Scient

  M: +45 93 51 08 77

 5. Helle Katrine Knutsen

  Leder av faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester og medlem av hovedkomiteen. Dr.Philos.

  T: 97 52 11 40

 6. Ingunn Anita Samdal

  Medlem av faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester. Dr.Scient.

  M: 91 17 91 38

 7. Jan Alexander

  Medlem av faggruppen for forurensinger, naturlige toksiner og medisinrester. Dr.Med.

  T: 90 62 23 16

 8. Lisbeth Dahl

  Medlem av faggruppen for forurensinger, naturlige toksiner og medisinrester. Dr.Scient

  M: 47 29 16 89

 9. Martin Schlabach

  Medlem av faggruppen for forurensinger, naturlige toksiner og medisinrester

 10. Rita Hannisdal

  Medlem av faggruppen for forurensinger, naturlig toksiner og medisinrester