Dette mener noen av ekspertene våre

«Vi lurer på om plantebaserte og glutenfrie matvarer er sunne og trygge alternativer til animalske matvarer. Kartleggingen av næringsstoffer, tilsetningsstoffer og kontaminanter i disse produktene er nødvendig for å kunne svare på dette.»

Sitat fra Trine Husøy, VKM faggruppeleder

 

«Som forbruker vil jeg vite om det er viktige næringsstoffer jeg ikke får hvis jeg bytter til et erstatningsprodukt.»

Sitat fra Ellen M. Bruzell, VKM faggruppemedlem

 

«Siden planteproteinene har svært forskjellige egenskaper sammenlignet med melk- og muskelproteiner kan det føre til justeringer av prosesseringsmetodene og endret bruk av tilsetningsstoffer. Det at de «nye» produktene er fremstilt/prosessert på en annen måte kan føre til tap av gunstige næringsstoffer og øke dannelsen av prosessinduserte forbindelser. I og med at råvarene er ulike i de plantebaserte meieri- og kjøttanalogene sammenlignet med produkter av melk og kjøtt, vil innholdet av miljøgifter og naturlige giftstoffer også være forskjellig.»

Sitat fra Tove Gulbrandsen Devold,VKM faggruppemedlem.