Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Faggruppen vurderer helse- og miljørisiko ved genmodifiserte organismer og bearbeidet mat og fôr fra genmodifiserte organismer. De fleste sakene er løpende godkjenningssøknader som er til behandling i EFSA, og som EØS-landene kan kommentere i løpet av en tre-måneders høringsperiode.

Faggruppen utarbeider også helse- og miljørisikovurderinger når norske myndigheter skal vurdere om genmodifiserte organismer og bearbeidete produkter skal godkjennes for det norske markedet.

Kontakt

Ville Erling Sipinen

Prosjektleder. Mastergrad i biologi.

T: 21 62 28 19
M: 92 04 13 68
Send e-post

Text

Finn risikovurderinger

Her finner du alle publiserte risikovurderinge, risikovurderinger under arbeid og innspill til EFSA fra faggruppen for genmodifiserte organismer - mat og fôr.Agenda og referat fra møter

Her finner du agenda og referat fra møter i faggruppen for genmodifiserte organismer -mat og fôr.


Uavhengig og tverrfaglig

Medlemmene er faglig uavhengige og deltar i kraft av sin ekspertise. De representerer ikke institusjonen de er ansatt ved eller andre interesser.

Ingen kan instruere komiteen eller sekretariatet i faglige spørsmål.

 

Å vurdere risiko betyr å vurdere sannsynligheten for at en identifisert fare fører til skade, og hvor alvorlig skaden er.

 

Gjennom avl og foredling har mennesket i flere tusen år endret arvemateriale hos dyr og planter ved å favorisere bestemte egenskaper.