Bruk filtre å finne publikasjoner.

Klikk på pilen for å komme til neste side

Her finner du vitenskapelige vurderinger og andre publikasjoner under arbeid.

Klikk på pilen for å komme til neste side

Internasjonale samarbeidspartnere

Her finner du mer informasjon om EFSA og CITES.

Klikk på pilen for å komme til neste side

Her finner du informasjon om, CV og habilitetserklæringer for medlemmer og ansatte.

Klikk på pilen for å komme til neste side

Vi vurderer risiko for Mattilsynet og Miljødirektoratet, som bruker vurderingene til å utarbeide råd, gi tillatelser, utvikle regelverk og gi innspill til departementene. Les mer om VKM her

Bakgrunnsbilde av fisk
Bakgrunnsbilde av kaffekopp

Utsetting av fasaner og rapphøns i norsk natur fører med seg risiko for biologisk mangfold, dyrehelse og dyrevelferd. Det konkluderer VKM i en risikovurdering, som er gjort på oppdrag fra Miljødirektoratet og Mattilsynet.

VKM skal vurdere helserisiko ved å spise grillet mat. For å kunne gi aktuelle og relevante råd til forbrukere, trenger Mattilsynet oppdatert kunnskap om dannelse av prosessfremkalte stoffer i ulike matvarer ved ulike grillmetoder, og vurdering av hvilken risiko det kan utgjøre.

Åpen og uavhengig

Medlemmene er faglig uavhengige og deltar i kraft av sin ekspertise. De representerer ikke institusjonen de er ansatt ved eller andre interesser. Ingen kan instruere komiteen eller sekretariatet i faglige spørsmål.

Slik vurderer vi risiko

Å vurdere risiko betyr å vurdere sannsynligheten for at en identifisert fare fører til skade, og hvor alvorlig skaden er.