Årsrapporten 2023:

20 år med solide vurderinger

"TikTok. Blogger. Polariserte meninger og klikkbare artikler. Det er vår tid - og vår utfordring. Informasjonstilgangen er enorm, men hvordan skille mellom fakta og fiksjon", skriver VKMs leder i årsrapporten.

I 2024 er det 20 år siden Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) ble opprettet, og aldri har det vært større behov for uavhengige vitenskapelige vurderinger, som er vårt oppdrag; Vi vurderer risiko om forhold knyttet til trygg mat, matproduksjon og til miljøet.

Nå har vi levert vår faglig årsrapport for 2023, og den er proppfull av fakta:

Har steril oppdrettsfisk god dyrevelferd? Fører kattehold til redusert biologisk mangfold? Hva finnes av forskning på effekter av konsistensmidler på fordøyelseskanalen?

I 2023 var dette bare noen av de mange sakene vi jobbet med. Du kan lese mer i selve rapporten og her på nettsidene.

Våre to hovedoppdragsgivere er Mattilsynet og Miljødirektoratet, som bruker vurderingene når de gir råd, tillatelser og lager regelverk.

Hvem kan du stole på?
Digitale kommunikasjonskanaler gjør at alle kan delta i debatter og mene om hva som helst. Det er bra for den offentlige samtalen. Det er demokratisk. Det gir flere innbyggere bedre innsikt i store spørsmål. Men det er også en kjempeutfordring, for hvordan vet du som forbruker og innbygger hvilke råd du skal stole på? Hvem du skal lytte til?

Meninger erstatter aldri fakta, og derfor trenger vi kunnskap. Rett og slett mer fakta, mindre fiksjon.

Solid ekspertise
VKM består i dag av 120 vitenskapelige medlemmer med ulik faglig bakgrunn. De er utnevnt i kraft av sin ekspertise, og representerer ikke institusjonen de er ansatt ved når de gjør oppdrag for oss. Dette sikrer uavhengige og solide vurderinger. Våre styrker er også tverrfaglighet og åpenhet.

Men er vi gode nok, i den jobben vi gjør? Kunne vi gjort ting annerledes?

Nå evaluerer Direktoratet for forvaltning og økonomistyring oss etter de første 20 årenes drift. De vurderer hvordan VKM har fylt sin rolle og hvordan vi kan utvikle oss videre. Svaret kommer i løpet av våren.

Én ting jeg er helt sikker på, er at internasjonalt samarbeid fortsatt vil være en god vei. Vi er Norges kontaktpunkt for den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA. Her deltar vi i en rekke fora hvor vi utveksler kunnskap på ulike fagområder. Og med godt samarbeid på tvers av landegrenser, unngår vi også dobbeltarbeid.

Vi har også oppgaver knyttet til CITES- konvensjonen, som regulerer internasjonal handel med truede og sårbare planter og dyr. Som vitenskapelig myndighet i Norge vurderer vi blant annet søknader om import/eksport av slike arter for Miljødirektoratet. Det bidrar til bærekraft.

Jeg vil rette en stor takk til alle våre medlemmer i komiteene, og til kolleger i sekretariatet - jeg er stolt av det solide arbeidet de gjør for å sikre trygg mat og godt miljø.

Harald Gjein
direktør i VKM