Bruk filtrer å finne publikasjoner.

Klikk på pilen for å komme til neste side

Her finner du vitenskapelige vurderinger og andre publikasjoner under arbeid.

Klikk på pilen for å komme til neste side

Internasjonale samarbeidspartnere

Her finner du mer informasjon om EFSA og CITES.

Klikk på pilen for å komme til neste side

Her finner du kontaktinformasjon, CV og habilitetserklæringer.

Klikk på pilen for å komme til neste side

Vi vurderer risiko for Mattilsynet og Miljødirektoratet, som bruker vurderingene til å utarbeide råd, gi tillatelser, utvikle regelverk og gi innspill til departementene. Les mer om VKM her

Bakgrunnsbilde av fisk
Bakgrunnsbilde av kaffekopp

Scenarioer for avrenning og drenering til overflatevann som brukes i miljørisikovurdering av plantevernmidler i EU, er lite relevante for Norge på grunn av forskjeller i temperaturforhold. Det er konklusjonen etter at Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har analysert ti FOCUS-scenarioer, som brukes til å simulere eller modellere avrenning og drenering til overflatevann.

En ny kunnskapsoppsummering skal belyse hvordan klimaendringer vil påvirke økosystemtjenestene i skog, og oppsummeringen vil være et bidrag i utvikling av en strategi for hvordan vi kan tilpasse oss klimaendringene.

Åpen og uavhengig

Medlemmene er faglig uavhengige og deltar i kraft av sin ekspertise. De representerer ikke institusjonen de er ansatt ved eller andre interesser. Ingen kan instruere komiteen eller sekretariatet i faglige spørsmål.

Bilde av pil

Å vurdere risiko betyr å vurdere sannsynligheten for at en identifisert fare fører til skade, og hvor alvorlig skaden er.

Om koronaviruset

Hvis du har spørsmål om mat, dyr og koronasmitte eller koronasmitte generelt, anbefaler vi nettsidene under:

"Nytt fra EFSA" med informasjon om Covid-19 finnes her.