Bruk filtre å finne publikasjoner.

Klikk på pilen for å komme til neste side

Her finner du vitenskapelige vurderinger og andre publikasjoner under arbeid.

Klikk på pilen for å komme til neste side

Internasjonale samarbeidspartnere

Her finner du mer informasjon om EFSA og CITES.

Klikk på pilen for å komme til neste side

Her finner du informasjon som CV og habilitetserklæringer for medlemmer og ansatte.

Klikk på pilen for å komme til neste side
Bakgrunnsbilde av fisk

Sammenliknet med konvensjonelt fiskefôr, fôr som inneholder den genmodifiserte rapsoljen Aquaterra® gir ikke økt helserisiko for fisk, og det er heller ingen indikasjon på at rapsoljen gir risiko for negative effekter på miljøet.

VKM skal vurdere om bruk av hyaluronsyre i kosttilskudd for voksne over 18 år kan medføre helserisiko. VKM gjør dette på oppdrag fra Mattilsynet. Hyaluronsyre inngår i gruppen "andre stoffer".

Åpen og uavhengig

Medlemmene er faglig uavhengige og deltar i kraft av sin ekspertise. De representerer ikke institusjonen de er ansatt ved eller andre interesser. Ingen kan instruere komiteen eller sekretariatet i faglige spørsmål.

Slik vurderer vi risiko

Å vurdere risiko betyr å vurdere sannsynligheten for at en identifisert fare fører til skade, og hvor alvorlig skaden er.

PARC logo-European Partnership for the Assessment of Risks from Chemicals

VKM deltar i det europeiske partnerskapet for vurdering av risiko fra kjemikalier (PARC). Klikk her for å lese mer om PARC på engelsk.