Vitenskapskomiteen for mat og miljø

VKM Report og VKM Bulletin

Les om våre to rapportserier her.

Vitenskapelige vurderinger og andre publikasjoner

Bruk filtre å finne publikasjoner.

Internasjonale samarbeidspartnere

Her finner du mer informasjon om EFSA og CITES.

Våre folk

Her finner du informasjon som CV og habilitetserklæringer for medlemmer og ansatte.

Meld deg på VKMs nyhetsbrev

PARC logo-European Partnership for the Assessment of Risks from Chemicals

VKM deltar i det europeiske partnerskapet for vurdering av risiko fra kjemikalier (PARC). Les mer.

CHANGE

VKM leder CHANGE, et prosjekt som skal bidra til et skifte fra dyrestudier til andre metoder ved testing av kjemiske stoffer. Les mer.

Andre besøker