Våre folk - Plantevernmidler

VKM består av et vitenskapelig sekretariat på ca 25 personer og en komité med ca 103 medlemmer. Medlemmene deltar i kraft av sin ekspertise, og representerer ikke institusjonen de er ansatt ved eller andre interesser.

Plantevernmidler

 1. Anders Ruus

  Medlem av faggruppen for plantevernmidler. Professor.

  M: 98 22 77 86

 2. Asbjørn Magne Nilsen

  Leder av faggruppen for plantevernmidler og medlem av hovedkomiteen. Professor emeritus.

  M: 97 02 20 55

 3. Dagrun Engeset

  Medlem av faggruppen for plantevernmidler. Dr.Scient.

  M: 93 00 02 05

 4. Hubert Dirven

  Nestleder for faggruppen for plantevernmidler. Ph.d.

  T: 99258527

 5. Jan Ludvig Lyche

  Medlem av faggruppen for plantevernmidler. Professor.

  M: 91 55 58 01

 6. Ole Martin Eklo

  Medlem av faggruppen for plantevernmidler og faggruppen for mikrobiell økologi. Dr.Scient.

  M: 97 52 58 83

 7. Tor Fredrik Holth

  Medlem av faggruppen for plantevernmidler. Ph.d.

  M: 98 22 77 49