Plantevernmidler

Faggruppen vurderer risiko for helse og miljø ved bruk av plantevernmidler og rester av disse i mat og miljø.

Kontakt

Scenarioer for avrenning og drenering til overflatevann som brukes i miljørisikovurdering av plantevernmidler i EU, er lite relevante for Norge på grunn av forskjeller i temperaturforhold.

Uavhengig og tverrfaglig

Medlemmene er faglig uavhengige og deltar i kraft av sin ekspertise. De representerer ikke institusjonen de er ansatt ved eller andre interesser.

Ingen kan instruere komiteen eller sekretariatet i faglige spørsmål.

 

Å vurdere risiko betyr å vurdere sannsynligheten for at en identifisert fare fører til skade, og hvor alvorlig skaden er.

 

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie