Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Plantevernmidler

Faggruppen vurderer risiko for helse og miljø ved bruk av kjemiske plantevernmidler og rester av disse i mat og miljø.

Kontakt

Nana Asare

Prosjektleder. Phd.

T: 21 62 28 23
M: 40 31 59 03
Send e-post

Finn risikovurderinger

Her finner du alle publiserte risikovurderinger og risikovurderinger under arbeid fra faggruppen for plantevernmidler.

 

 

Agenda og protokoll fra møter

Her finner du agenda og protokoll fra møter i faggruppen for plantevernmidler.

 

Uavhengig og tverrfaglig

Medlemmene er faglig uavhengige og deltar i kraft av sin ekspertise. De representerer ikke institusjonen de er ansatt ved eller andre interesser.

Ingen kan instruere komiteen eller sekretariatet i faglige spørsmål.

 

Å vurdere risiko betyr å vurdere sannsynligheten for at en identifisert fare fører til skade, og hvor alvorlig skaden er.

 

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie