Plantevernmidler

Faggruppen vurderer risiko for helse og miljø ved bruk av plantevernmidler og rester av disse i mat og miljø.

Kontakt

Nana Yaa Boahene

Prosjektleder, ph.d.

T: 40 31 59 03
Send e-post

bekk og jord

Scenarioer for avrenning og drenering til overflatevann som brukes i miljørisikovurdering av plantevernmidler i EU, er lite relevante for Norge på grunn av forskjeller i temperaturforhold.

Uavhengig og tverrfaglig

Medlemmene er faglig uavhengige og deltar i kraft av sin ekspertise. De representerer ikke institusjonen de er ansatt ved eller andre interesser.

Ingen kan instruere komiteen eller sekretariatet i faglige spørsmål.

 

Å vurdere risiko betyr å vurdere sannsynligheten for at en identifisert fare fører til skade, og hvor alvorlig skaden er.