Agenda og referat fra møter i faggruppen for plantevernmidler

2021

Dato

Last ned

Last ned 

2020

Dato

Last ned

Last ned

20. mars

AgendaPDF

ProtokollPDF

24. november

AgendaPDF

ReferatPDF

2019

Dato

Last ned

Last ned

21. mars

AgendaPDF

ProtokollPDF

2018

Dato

Last ned

Last ned

27. september

AgendaPDF

ProtokollPDF


2014

Dato

Last ned

Last ned

21. november 2014

AgendaPDF

ProtokollPDF

2013
Dato

Last ned

Last ned

24. mai 2013

AgendaPDF

ProtokollPDF

 

2012

Dato

Last ned

Last ned

29. mai 2012

AgendaPDF

ProtokollPDF


2011

Dato

Last ned

Last ned

24. november 2011

AgendaPDF

ProtokollPDF

18. mai 2011

AgendaPDF

ProtokollPDF


2010

Dato

Last ned

Last ned

25. november 2010

AgendaPDF

ProtokollPDF

11. mai 2010

AgendaPDF

ProtokollPDF

 

2009

Dato

Last ned

Last ned

26. november 2009

AgendaPDF

ProtokollPDF

3. juni 2009

AgendaPDF

ProtokollPDF

2008

Dato

Last ned

Last ned

2. desember 2008

AgendaPDF


15. mai

AgendaPDF

ProtokollPDF

 

2007

Dato

Last ned

Last ned

7. desember 2007

AgendaPDF

ProtokollPDF

18. oktober 2007

AgendaPDF

ProtokollPDF

15. juni 2007

AgendaPDF

ProtokollPDF

15. mars 2007

AgendaPDF

ProtokollPDF

18. januar 2007

AgendaPDF

ProtokollPDF


2006

Dato

Last ned

Last ned

19. oktober 2006

AgendaPDF

ProtokollPDF

16. juni 2006

AgendaPDF

ProtokollPDF

4. mai 2006

AgendaPDF

ProtokollPDF