Hovedkomiteen | Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk | Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Sukker og søtstoffer i brus, saft og nektar

Bestilt:

Rapportnr: 2007: 10

Publisert: 01.03.2007

Hovedbudskap:

Inntaket av sukker blant barn og unge er høyt i Norge, og den viktigste kilden til dette er sukkerholdige leskedrikker og saft. Sosial- og helsedirektoratet anbefaler redusert inntak av sukrede drikker, og en slik anbefaling vil kunne medføre et høyere inntak av drikker med intense (kunstige) søtstoffer. Konsekvensene av et økt inntak av intense søtstoffer og konserveringsmiddelet benzosyre må imidlertid utredes med hensyn til mulige overskridelser av akseptable inntaksnivåer.

Mattilsynet har bedt Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) om å vurdere sammenhengen mellom den norske befolkningens inntak av drikker som brus, saft og nektar med sukker/intense søtstoffer og helse.

Denne utredningen ble ferdigstilt i februar 2007, og tar for seg helsemessige utfordringer som overvekt, diabetes og tannhelse på den ene siden og mulig helserisiko forbundet med et økt inntak av intense søtstoffer og benzosyre på den andre siden.

Kontakt

Gro Mathisen

Prosjektleder. Dr.Scient.

T: 99 59 37 80
Send e-post

Andre populære artikler