Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Risikovurdering av de intense søtstoffene aspartam, acesulfam K og sukralose og konserveringsmiddelet benzosyre fra drikkevarer

Bestilt:

Rapportnr: 2014: 26

Publisert: 28.11.2014

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har på oppdrag for Mattilsynet beregnet hvor mye av de intense søtstoffene aspartam, acesulfam K, sukralose og konserveringsmiddelet benzosyre to-åringer og voksne over 18 år får i seg fra leskedrikker, saft, nektar og vann tilsatt smak.

Leskedrikker omfatter brus, iste, alkoholfri cider, sportsdrikker og energidrikker. For barn og ungdom i aldersgruppene 3-17 år mangler det nye kostholdsundersøkelser og VKM kan derfor ikke si noe om inntaket hos disse.

Grunnlag for beregningene

Inntak av søtstoffene aspartam, acesulfam K, sukralose og benzosyre ble beregnet ut i fra norske kostholdsundersøkelser og det faktiske innholdet av søtstoffer og benzosyre i drikkevarer på det norske markedet. Data ble levert av drikkevareindustrien høsten 2013 og våren 2014. VKM har i beregningene tenkt seg at noen forbrukere drikker leskedrikker både med sukker og søtstoff, mens andre kun drikker de med søtstoff. Noen kjøper alltid de samme merkene, f.eks. de med mest tilsatt søtstoff som igjen kan føre til et høyt inntak, mens andre varierer mer mellom ulike merker med ulike mengder søtstoff.

For de ulike søtstoffene og benzosyre er det fastsatt hva som er et akseptabelt daglig inntak (ADI). ADI vil si den mengden man kan drikke daglig i løpet av hele livet uten nevneverdig risiko for helsen. VKM har brukt ADI-verdiene som er fastsatt av EUs mattrygghetsorgan EFSA og den tidligere EU Scientific Committee for Food.

Navn

Beskrivelse 

ADI 

Aspartam 

Søtstoff (150-200 ganger søtere enn sukker)

40 mg/kg kroppsvekt 

Acesulfam K

Søtstoff (130-180 ganger søtere enn sukker)

9 mg/kg kroppsvekt

Sukralose

Søtstoff (600 ganger søtere enn sukker)

15 mg/kg kroppsvekt

Benzosyre

Konserveringsmiddel

5 mg/kg kroppsvekt


Inntak av søtstoffene aspartam, acesulfam K, og sukralose

VKMs beregninger viser at verken gjennomsnittskonsumenter eller høykonsumenter blant to-åringer og voksne overskrider grensen for akseptabelt daglig inntak for søtstoffene aspartam, acesulfam K og sukralose ut fra dagens inntak av leskedrikker, saft eller nektar. Det gjelder også for de som kun konsumerer drikke med søtstoff og som alltid kjøper det produktet som inneholder mest av hvert søtstoff.

Benzosyre

Benzosyre er et konserveringsmiddel som brukes i mange drikkevarer. VKMs beregninger viser at gjennomsnittskonsumenter blant to-åringer og voksne har et inntak som ligger under det akseptable daglige inntaket. To-åringer som er høykonsumenter av leskedrikker og saft som er tilsatt de høyeste mengdene benzosyre kan komme opp i inntaksverdier lik akseptabelt daglig inntak (ADI).

Det er viktig å merke seg at det beregnede inntaket kun omfatter drikkevarer og at man i tillegg kan få i seg benzosyre fra andre kilder, som for eksempel mat og kroppspleieprodukter. Høykonsumenter av leskedrikker, saft, nektar og vann tilsatt smak, blant både to-åringer og voksne, kan komme i fare for å overskride ADI hvis det tas hensyn til eksponering også fra andre kilder. Dette er spesielt bekymringsfullt for høykonsumentene av leskedrikker og saft blant to-åringer siden disse allerede har nådd ADI.

Overskridelse av ADI er ikke ønskelig. Men VKM understreker at overskridelse av ADI ikke umiddelbart fører til toksiske effekter, men at sikkerhetsmarginen mot negative helseeffekter blir mindre.

Bakgrunn for rapporten

Risikovurderingen er utført av VKMs faggruppe for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk.

Drikkevarer med tilsatt søtstoff kan vurderes som et gunstig alternativ til varer med sukker. Det har derfor vært reist spørsmål om avgiften på drikkevarer tilsatt søtstoff bør senkes. Bakgrunnen for oppdraget til VKM er at Mattilsynet har fått i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å vurdere om et eventuelt økt forbruk av drikkevarer tilsatt søtstoffer kan utgjøre en helserisiko for befolkningen.

Revisjon av risikovurderingen

Rapporten som nå foreligger er en revisjon av en risikovurdering som ble publisert 20. desember 2013. Grunnen til at rapporten er revidert, er at tallene som ble brukt for benzosyre i 2013 viste seg å inneholde feil. Mattilsynet, som innhenter data til VKMs risikovurderinger, fant etter at risikovurderingen var publisert ut at noen av dataene de hadde fått for benzosyre var for natriumbenzoat og ikke for benzosyre.

Det medførte at VKM måtte gjøre beregningene for inntak av benzosyre på nytt. VKM valgte å fjernerisikovurderingen fra våre nettsider mens arbeidet med revidert risikovurdering pågikk.

VKM har nå gjort nye beregninger for inntak av benzosyre basert på de nye dataene, og risikovurderingen som nå foreligger er basert på disse beregningene. Beregningene viser at konklusjonene for benzosyre fortsatt er de samme.

De andre beregningene i rapporten, det vil si beregningene av inntak av søtstoffene aspartam, acesulfam K og sukralose, er ikke endret.

Kontakt

Gro Mathisen

Prosjektleder. Dr.Scient.

T: 99 59 37 80
Send e-post

Andre populære artikler